Odpadní oleje

Oleje motorové, převodové, mazací, teplonosné nebo hydraulické. Věděli jste, že tato používaná kapalina, bez které bychom se jen ztěží obešli, je podle zákona o odpadech klasifikována jako nebezpečný odpad?Oleje motorové, převodové, mazací, teplonosné nebo hydraulické. Věděli jste, že tato používaná kapalina, bez které bychom se jen ztěží obešli, je podle zákona o odpadech klasifikována jako nebezpečný odpad? Ano, je to tak – veškeré oleje, s výjimkou olejů používaných k přípravě pokrmů, jsou opravdu nebezpečným odpadem. 

Pokud máte pouhý 1 litr odpadního oleje, měli byste tento nebezpečný odpad předat jen odborné firmě, která má příslušná oprávnění ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Oleje jsou nebezpečné pro vodu, půdu i ovzduší. Zejména v zimním období se velmi rozmáhá používání olejů jako topiva do podomácku vyrobených kamen. Tím ovšem zamořujeme životní prostředí nejvíc. Oleje nelze vylít do kanalizace a nebo vyhodit do běžného odpadu nebo třeba popelnice! Při takovém nakládání s oleji se dotyčná osoba nebo firma vystavuje velkému riziku finančního postihu od orgánů státní správy. 

Kaiser servis, spol. s r.o. provádí sběr olejů olejů od zákazníků, kteří produkují menší množství olejů. Svoz olejů realizujeme v pravidelném intervalu. V praxi to probíhá  tak, že naše svozové automobily přibližně každé 2 měsíce projedou celou svozovou trasu a od zákazníků odeberou odpadní oleje. (skříňový vůz pro sběr olejů včetně obalů a cisternový vůz pro odsátí olejů z jímek, popřípadě z nádob určených pro skladování). 

Co se týká plateb za tuto službu, žádné velké výdaje vás nečekají. Svozy olejů jsou pro naše zákazníky zcela zdarma. V případě, že budete mít olejů větší množství, dokonce vám za odvoz olejů zaplatíme. Za uplynulý rok jsme od malých i velkých firem sesbírali téměř 1300 tun odpadních olejů.

Nemusíte mít obavy, oleje, které jsou předány společnosti Kaiser servis, spol. s r.o., budou dále bezpečně využity např. jako paliva v cementárnách, nebo po přepracování je z olejů vyráběno palivo - lehký topný olej. 

Samostatnou kapitolu v oblasti olejů tvoří oleje s obsahem PCB (polychlorované bifenyly). Oleje s obsahem PCB (delorů) se vyskytují v elektrických transformátorech u některých firem nebo rozvodných závodů. V dnešní době se tento vysoce nebezpečný pozůstatek z minulosti postupně nahrazuje novými transformátory. Oleje s obsahem PCB resp. transformátory s obsahem PCB jsou vysoce nebezpečný a rizikový odpad! Osoba manipulující s těmito oleji nebo transformátory bez patřičného vybavení se vystavuje zdravotním komplikacím.

Pokud jste si po přečtení tohoto článku uvědomili, že vlastníte jakékoliv odpadní oleje, kterých byste se rádi zbavili, a přitom nechcete, aby Vás likvidace stála jakékoliv finanční prostředky, kontaktujte nás. Rádi pro Vás připravíme cenovou nabídku na ekologickou likvidaci olejů.

V SOUČASNÉ DOBĚ ZA OLEJE ZÁKAZNÍKŮM NEPLATÍMEOd zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube