Polychlorované bifenyly

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou skupinou syntetických organických chemických sloučenin s biphenylovou strukturou, na kterou jsou připojeny chlorové atomy. PCB byly dříve široce využívány v průmyslu kvůli jejich chemické stabilitě, odolnosti vůči vysokým teplotám a elektrickým izolačním vlastnostem. Používaly se například v transformátorech, kondenzátorech, hydraulických kapalinách, plastech a jako maziva.

V průběhu času bylo však zjištěno, že PCB jsou vysoce toxické pro životní prostředí i lidské zdraví. Mohou způsobovat rakovinu, poškození nervového systému, reprodukční a imunitní problémy. PCB se také hromadí v tucích živých organismů a prostřednictvím potravinového řetězce mohou kontaminovat i člověka.

Vzhledem k jejich negativním dopadům na zdraví a životní prostředí byla výroba a používání PCB ve většině zemí zakázána od 70. a 80. let 20. století, ačkoliv se jejich přítomnost v životním prostředí projevuje dodnes kvůli jejich dlouhé biologické rozložitelnosti. Odstranění a likvidace PCB z kontaminovaných zařízení a prostředí je složitý a nákladný proces.