Blog

Jak na nebezpečné odpady

Produkujete odpady? Potřebujete poradit, jak se lépe zorientovat v oblasti odpadového hospodářství? Věřte, že orientace ...

Odpadní oleje

Oleje motorové, převodové, mazací, teplonosné nebo hydraulické. Věděli jste, že tato používaná kapalina, bez které bycho...

Brno a svoz komunálního odpadu

Sběr a svoz komunálního odpadu = pravidelné vyvážení odpadové nádoby se směsným odpadem svozovou firmou, která prov...

Biologický odpad

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je odpad rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, ž...

Likvidace tekutých odpadů

Důležitou součástí firmy Kaiser servis je též zařízení k předčištění průmyslových odpadních vod a ka...

Čištění nádrží a čištění jímek je pro nás hračkou

Jednou z činností firmy Kaiser servis je čištění nádrží a čištění jímek všech možných druhů a typů. ...

Jak provádět čištění kanalizace v pěší zóně

Potřebujete provést čištění kanalizace na místě, kde není možný příjezd těžkého sacího a čistícího vozidla? Z ...

Nová povinnost! Roční hlášení už jen elektronicky

Produkujete nebezpečné odpady?Dovolujeme si vás upozornit na změnu ohlašovacích povinností v roce 2012.Všichni...

Třídění odpadů na druhotné suroviny

Každý druh odpadu se vyznačuje určitými specifiky týkajících se způsobu jeho zpracování nebo dalšího využití. Pro optima...

Ekologická újma. Nová povinnost od 1.1.2013!

Už víte o nové povinnosti?Od 1.1.2013 vzniká všem firmám nová povinnost mít provedeno Hodnocení rizika ekologické újmy d...

Technika na svoz komunálního odpadu

Každý neustále se hromadící odpad je třeba pravidelně odvážet. K tomu dnes samozřejmě slouží moderní technika, která umo...

Partnerský projekt - svoz bioodpadu od zahrádek

Město Blansko se společností Kaiser servis s.r.o. a se společností VIA ALTA a.s. připravilo pro obča...