Blog, Strana 2

Partnerský projekt - svoz bioodpadu od zahrádek

Město Blansko se společností Kaiser servis s.r.o. a se společností VIA ALTA a.s. připravilo pro obča...

Cílem je všestrannost s komplexními službami

Dvanáct let působí na trhu brněnská společnost Kaiser servis. I když to její název příliš nenapovídá, jde o ryze tu...

Kam s nebezpečným kapalným odpadem?

Nebezpečný odpad je druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí, zdraví lidí a zvířat a ...

Zpětný odběr elektroodpadu z domácností

Věděli jste, že až třetina českých domácností skladuje doma nepoužívané elektro? A tato situace se vždycky ještě zhorší ...

Povinnosti živnostníka v oblasti odpadů

Řešíte otázku svozu odpadu své firmy? Potřebujete minimalizovat náklady za likvidaci firemního odpadu? Anebo vám pr...

Povinnosti hlášení do ISPOP

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) byl zřízen a je spravován Ministerstvem životního prostředí.I...

Označování a balení odpadů a chemických látek

Novela zákona o odpadech, která byla senátem schválená 12. 8. 2015, má dopad i na značení odpadů. Přesnější rozsah ...

Odpadní oleje – co dál s nimi

Odpadní oleje jako silně zapáchající mazlavé hmoty se nesmí splachovat do kanalizace ani vylévat do půdy a znečišťo...

Evidence přepravy nebezpečných odpadů

Nebezpečné odpady nelze přepravovat, aniž by byla jejich přeprava nahlášena Ministerstvu životního prostředí. Je mo...

Azbest a nebezpečí s ním spojené

Vzhledem k tomu, že azbest patří k těm nejnebezpečnějším škodlivým materiálům, se kterými se můžeme setkat v&n...

Odpady na klíč

Již dávno jsme si zvykli nechat si postavit dům na klíč, nechat si uspořádat svatbu na klíč a nyní je tu i možnost, nech...

Pořádáte akci v Brně a okolí? Uklidíme za vás po jejím skončení!

V Brně a jeho okolí se každoročně pořádá velké množství akci, které navštíví obrovské množství účastníků. Namátkou ...