Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je odpad, který obsahuje látky nebo vlastnosti, jež mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo zdraví lidí. Může jít o pevné, kapalné, pastovité nebo plynné materiály. Nebezpečné odpady mohou obsahovat toxické, žíravé, hořlavé, reaktivní, karcinogenní nebo infekční látky.

Příklady nebezpečného odpadu zahrnují:

- Chemikálie, jako jsou rozpouštědla, pesticidy a barvy
- Odpady obsahující těžké kovy, jako jsou rtuť, olovo nebo kadmium
- Lékařský odpad, jako jsou injekční stříkačky, použité obvazy a ostatní materiál kontaminovaný biologickými látkami
- Elektronický odpad, jako jsou staré počítače a mobilní telefony, které obsahují škodlivé látky
- Akumulátory a baterie obsahující nebezpečné chemikálie
- Odpadní oleje a maziva
- Azbestový odpad