Jak na nebezpečné odpady

Produkujete odpady? Potřebujete poradit, jak se lépe zorientovat v oblasti odpadového hospodářství? Věřte, že orientace v této problematice není zrovna jednoduchá. Pokusíme se vám přiblížit alespoň hlavní principy.

Problematiku odpadového hospodářství vysvětluje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Základní rozdělení odpadů je na ostatní odpady a nebezpečné odpady.

Pod pojmem ostatní odpady si můžete představit např. výkopovou zeminu, stavební suť, papír, plasty, sklo, dřevo, kovy, pneumatiky, komunální odpad, biologicky odpad – listí, tráva, zbytky jídel z kuchyní atd. Ostatní odpady jsou ty, které nemají nebezpečné vlastnosti a neobsahují žádnou nebezpečnou složku pro životní prostředí. Stejně tak nejsou nebezpečné pro lidi a zvířata.

Do skupiny nebezpečné odpady patří např. odpadní oleje, olejové filtry, znečištěné hadry, olověné akumulátory, kyseliny, laboratorní chemikálie, použité léčiva, rozpouštědla, ropné látky, zářivky... Nebezpečné odpady mají jednu anebo více nebezpečných vlastností.

V případě, že vám vznikl nebo vzniká jakýkoliv odpad, stáváte se původcem odpadů, a to se sebou nese spoustu povinností. Definice pojmu „Původce odpadů“: fyzická nebo právnická osoba, která je zodpovědná za správné nakládání s odpady do doby, než tento odpad předá oprávněné osobě (odpadářské firmě nebo dopravci), která tento odpad odstraní anebo zajistí jeho využití. Základní povinnost je přiřadit odpadu katalogové číslo dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Nevíte, jak si s tím poradit? Nevadí, pomůžeme vám!.

Již v této fázi se na nás můžete obrátit. Celý proces, tj. správné zařazení odpadů do Katalogu odpadů až po vyřízení Souhlasu k nakládání s odpady, za vás vyřídíme. Máme zkušenosti v jednání s orgány státní správy. Vše proběhne bez nejmenších problémů.

Další úkol, který před vámi stojí, je určit místo, kde budete odpady shromažďovat a nebo skladovat. V rámci „mini ekologického auditu“, který poskytujeme pro naše zákazníky zdarma, vám jasně vše vysvětlíme a nastavíme. Dodáme Vám nádoby, které jsou označeny dle zákonných norem a pomůžeme Vám zavést systém shromažďování odpadů včetně zpracování Provozního řádu.

Máte povolení k nakládání s odpady, místo a nádoby – shromažďujete odpady a je tu další povinnost: vedení průběžné evidence odpadů. I pro tento případ je tady Kaiser servis. Vedení průběžné evidence, které je ze zákona povinné, vyřizujeme našim klientům zdarma.

Nyní zbývá vyřešit otázku výběru správné odpadářské a svozové firmy, která zajistí odvoz odpadů a jeho likvidaci a nebo využití. Prvořadý je výběr firmy, která má přijatelné ceny, ale neméně důležité je pro vás to, jestli má veškerá povolení k tomu, aby mohla Váš odpad převzít a dále s ním nakládat. Takové firmě se potom říká oprávněná osoba.
Je opravdu velmi důležité, abyste si tato povolení zkontrolovali. V případě, že odpad předáte osobě, která k tomu není oprávněna, můžete být pokutováni! Kaiser servis, spol. s r.o. splňuje veškeré zákonné povinnosti pro převzetí vašich odpadů. A co se týká našich cen, tak budete velmi příjemně překvapeni.

Produkujete-li nebezpečné odpady v množství větším než 100kg nebo ostatní odpady v množství více jak 100t za rok, musíte každoročně zpracovat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpadem. Termín pro odevzdání hlášení za uplynulý rok je vždy do 15.února. Hlášení je nutné zaslat na příslušný úřad, odbor životního prostředí. I toto hlášení svým klientům zdarma zpracujeme a podáme.

To bylo jen pár slov o nebezpečných odpadech. Se všemi výše uvedenými kroky se nemusíte trápit sami. Rádi vám pomůžeme!

Působíme v oblasti odpadového hospodářství 10 let, rádi pro vás připravíme cenovou nabídku. Naše služby pro Vás ušijeme na míru a přizpůsobíme se vašim potřebám. Pro naše zákazníky vytváříme ten nejjednodušší systém pro nakládání s odpady.

Odpady nejsou pro nikoho příjemné, nás ale baví.
 
 

Mohlo by se vám hodit