Odpadní oleje

Oleje motorové, převodové, mazací, teplonosné nebo hydraulické. Věděli jste, že tato používaná kapalina, bez které bychom se jen ztěží obešli, je podle zákona o odpadech klasifikována jako nebezpečný odpad? Ano, je to tak – veškeré oleje, s výjimkou olejů používaných k přípravě pokrmů, jsou opravdu nebezpečným odpadem. 

Pokud máte pouhý 1 litr odpadního oleje, měli byste tento nebezpečný odpad předat jen odborné firmě, která má příslušná oprávnění ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Oleje jsou nebezpečné pro vodu, půdu i ovzduší. Zejména v zimním období se velmi rozmáhá používání olejů jako topiva do podomácku vyrobených kamen. Tím ovšem zamořujeme životní prostředí nejvíc. Oleje nelze vylít do kanalizace a nebo vyhodit do běžného odpadu nebo třeba popelnice! Při takovém nakládání s oleji se dotyčná osoba nebo firma vystavuje velkému riziku finančního postihu od orgánů státní správy. 

Kaiser servis, spol. s r.o. provádí sběr olejů olejů od zákazníků, kteří produkují menší množství olejů. Svoz olejů realizujeme v pravidelném intervalu. V praxi to probíhá  tak, že naše svozové automobily přibližně každé 2 měsíce projedou celou svozovou trasu a od zákazníků odeberou odpadní oleje. (skříňový vůz pro sběr olejů včetně obalů a cisternový vůz pro odsátí olejů z jímek, popřípadě z nádob určených pro skladování). 

Co se týká plateb za tuto službu, žádné velké výdaje vás nečekají. Svozy olejů jsou pro naše zákazníky zcela zdarma. V případě, že budete mít olejů větší množství, dokonce vám za odvoz olejů zaplatíme. Za uplynulý rok jsme od malých i velkých firem sesbírali téměř 1300 tun odpadních olejů.

Nemusíte mít obavy, oleje, které jsou předány společnosti Kaiser servis, spol. s r.o., budou dále bezpečně využity např. jako paliva v cementárnách, nebo po přepracování je z olejů vyráběno palivo - lehký topný olej. 

Samostatnou kapitolu v oblasti olejů tvoří oleje s obsahem PCB (polychlorované bifenyly). Oleje s obsahem PCB (delorů) se vyskytují v elektrických transformátorech u některých firem nebo rozvodných závodů. V dnešní době se tento vysoce nebezpečný pozůstatek z minulosti postupně nahrazuje novými transformátory. Oleje s obsahem PCB resp. transformátory s obsahem PCB jsou vysoce nebezpečný a rizikový odpad! Osoba manipulující s těmito oleji nebo transformátory bez patřičného vybavení se vystavuje zdravotním komplikacím.

Pokud jste si po přečtení tohoto článku uvědomili, že vlastníte jakékoliv odpadní oleje, kterých byste se rádi zbavili, a přitom nechcete, aby Vás likvidace stála jakékoliv finanční prostředky, kontaktujte nás. Rádi pro Vás připravíme cenovou nabídku na ekologickou likvidaci olejů.

V SOUČASNÉ DOBĚ ZA OLEJE ZÁKAZNÍKŮM NEPLATÍME
 
 

Mohlo by se vám hodit