Revize a čištění jímek

Jímky jsou nádrže určené ke shromažďování různého typu odpadu. Používají se jako žumpy, k přečerpávání vody z ČOV, k uskladnění nebezpečných odpadů nebo jako lapače tuků či ropných látek. Jejich společným rysem je to, že čas od času je třeba je vyvážet, čistit a v případě potřeby provádět údržbu. Soukromí majitelé ani firmy zpravidla nedisponují technikou, aby odčerpání odpadů a čištění jímky prováděli sami, potřebují proto spolehlivého partnera, který se o to postará za ně. Firma Kaiser servis se specializuje na nakládání s odpady všeho druhu, postará se o odčerpání obsahu vaší jímky, její vyčištění a údržbu.

Jak se starat o jímku

Odčerpávání jímek se děje za pomoci speciálních sacích vozů, které pomocí dlouhých hadic obsah jímky odsají a odvezou. Tyto vozy jsou zároveň vybaveny tlakovou vodou, takže se používají i k čištění nádrží. Firma Kaiser servis disponuje čtyřmi sacími cisternami o objemu 12 m3, které jsou určeny pro sání odpadních vod a odpadních kalů. Každá z cisteren je navíc vybavena tlakovou vodou wap s rotačními tryskami. Ta umožňuje dokonalé vyčištění i silně zanesených povrchů jímek. Pokud by kapacita cisterny byla nedostatečná, lze ke každé připojit vlek, díky kterému je možné transportovat až 25 m3 odpadů na jeden odvoz.

V případě potřeby je tedy možné jímku nejen vyprázdnit, ale rovněž vyčistit. Firma Kaiser servis má k dispozici také vysokotlaké cisterny, které jsou speciálně určeny pro čištění jímektukových lapolů a znečištěných ploch. Čištění probíhá také za pomocí horké tlakové vody, do které je možné navíc dávkovat účinné odmašťovací přípravky. Tato funkce je nenahraditelná při odstraňování znečištění mastné povahy. Díky tomu vyčistí bez obtíží přečerpávací jímky ČOV, jímky pro uskladnění nebezpečných odpadů i tukové lapoly. Neváhejte tedy a spolehněte se na profesionály v oboru odvozu tekutých odpadů a čištění jímek, firmu Kaiser servis.
 
 

Mohlo by se vám hodit