Odvoz a likvidace nepotřebného majetku z vaší firmy

Ať už vaše firma produkuje nové výrobky nebo poskytuje služby, zpravidla disponuje kancelářemi, skladem, výrobními prostory apod, které je třeba čas od času modernizovat. To obnáší vyměnit staré přístroje za nové, přestavět dílnu, zvětšit či zmenšit některé objekty apod. Takovými postupy vzniká časem nepotřebný použitý majetek, který je třeba odvézt a nechat zlikvidovat. V dnešní době přísných zákonů týkajících se evidence majetku a jeho likvidace jak z hlediska účetního, tak i ekologického, je třeba dohlédnout na správnou likvidaci. Nejlépe si najmout specializovanou firmu, která se o to postará za vás. Přesně takovým partnerem v oblasti odpadového hospodářství vám bude firma Kaiser servis, která poskytuje kompletní služby v oblasti nakládání s odpady.

Nechte odvézt vše, co nepotřebujete

Nepotřebný majetek může mít nejrůznější podobu, může se jednat o použitou elektroniku, chemikálie či nábytek. Vezměme si použité elektrické spotřebiče a různé přístroje, ty není radno skladovat dlouhodobě ve vašem areálu. Z elektroniky se mohou uvolňovat nebezpečné látky, které mohou způsobit ohrožení zdraví vaše a vašich zaměstnanců. Nechcete-li být vystaveni působení kadmia nebo rtuti, je lepší se použitých elektro spotřebičů zbavit. Kaiser servis se postará o odvoz použitého elektro zařízení a zajistí jeho další ekologické využití. Elektro odpad u vás jednoduše vyzvedne a odveze na třídicí a zpracovatelské linky. Je to výhodné pro všechny, neboť v dnešní době je u nás možné využít znovu až 80 % materiálu.

Pokud se jedná o tekuté a nebezpečné odpady, Kaiser servis se o ně rovněž postará. Tato firma je vybavena dokonce vlastní chemickou čistírnou odpadních vod, takže likvidaci mnohých odpadů zvládne vlastními silami. Samozřejmě se firma Kaiser servis postará i o jakékoli další odpady a nepotřebný majetek vaší firmy, který je třeba zlikvidovat. Kaiser servis se specializuje na celkovou organizaci odpadového hospodářství a nakládání s odpady různých druhů. Využijte levných a kvalitních služeb i vy pro vaši firmu.
 
 

Mohlo by se vám hodit