Kde všude je nutné mít odlučovač ropných látek

Z hlediska ochrany životního prostředí je třeba všude tam, kde hrozí znečištění odpadních vod ropnými látkami, používat odlučovače. Odlučovače ropných látek jsou nádrže, kde dochází k čištění odpadních vod zachytáváním ropných látek, zejména benzínu, nafty a ropných olejů. Odlučovače se používají především na parkovištích, odstavných plochách, jsou součástí myček automobilů a najdete je i na šrotištích nebo u dálnic. Nežádoucí ropné látky tedy v odlučovačích zůstávají a hromadí se zde, proto je třeba čas od času odlučovače ropných látek vyčistit. Obecně se doporučuje čištění jednou do roka nebo častěji podle potřeby. Seznam míst, kde je třeba nechat zbudovat odlučovače ropných látek, naleznete zde:

 • Čerpací stanice pro vozidla
 • Mytí vozidel u opraven
 • Čerpací stanice pro letadla
 • Čerpací stanice pro motorové lokomotivy
 • Opravny s myčkami
 • Šrotiště
 • Zkušebny motorů a odkonzervovační zařízení
 • Výrobny produktů z minerálních olejů
 • Zušlechťovací procesy produktů z minerálních olejů a zásobníky
 • Místa pro likvidaci odpadů z odlučovačů a čistění nádrží
 • Parkovací garáže, čerpací stanice a motoresty na dálnicích
 • Parkoviště autobusů a místa pro vojenská auta
 • Cvičiště požárníků, trafostanice
 • Silnice ve vodárenských prostorách
 • Dále podniky, kde vznikají ropné látky jako tiskárny, chemické produkty, ocelárny atd.
 • Parkoviště u obchodních domů a firem


Ropné látky zachytávané v odlučovači zde zůstávají díky speciálnímu filtru, zatímco odpadní voda pokračuje dále do kanalizace. Obsah odlučovače je tedy třeba nechat pravidelně vyvézt a ekologicky zlikvidovat. Správná činnost odlučovače se potom otestuje zaplavením jímky a následně je třeba zkontrolovat odběrem a provedením laboratorního rozboru vzorek odpadní vody. Čištění odlučovače ropných látek je dobré nechat na odborné firmě, která ví, jak filtr odlučovače vyčistit nebo případně vyměnit. Obraťte se s důvěrou na Kaiser servis, který se o odlučovač ropných látek spolehlivě postará.

Firma Kaiser servis vám zajistí kompletní servis v oblasti odpadového hospodářství, čištění jímek různého charakteru i likvidaci odpadů. Pro čištění jímektukových lapolů a odlučovačů ropných látek jsou vybaveni speciálními nerezovými sacími vozy, které veškerý obsah odlučovače odčerpají a díky tlakové vodě vyčistí celou jímku. Funkční a nepoškozený filtr vyčistí, v případě zjištění poškození jej vymění za nový, aby odlučovač správně fungoval. Můžete se spolehnout rovněž na vedení provozních deníků se záznamy o čištění odlučovače a po vyčištění dostanete samozřejmě také doklad o převzetí a ekologické likvidaci odpadu a servisní zprávu.

 
 

Mohlo by se vám hodit