Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek je zařízení, které se využívá k odstranění olejů a ropných látek z odpadních vod. Jeho princip spočívá v oddělení těchto látek, které mají nižší hustotu než voda, a proto se ve speciálně navrženém zařízení shromažďují na povrchu vody, odkud jsou pak odstraněny. Toto zařízení je nezbytné na místech, kde dochází k manipulaci s oleji a ropnými látkami, jako jsou parkoviště, servisy, myčky aut nebo průmyslové areály, aby se zabránilo kontaminaci vodních zdrojů.