Odvoz a likvidace odpadní řezné emulze ze strojírenské výroby

Ve výrobních procesech při obrábění a řezání kovů a dřeva dochází k velkému tření mezi obráběcími nástroji a opracovávaným materiálem.

Pro snížení tření a chlazení řezu se nejčastěji používají procesní kapaliny, dříve známé také jako řezné emulze či obráběcí kapaliny. Jedná se tedy o chladicí a mazací prostředek pro obrábění kovů či řezání dřeva. Tato kapalina odvádí teplo z řezu, snižuje třecí odpor a odplavuje třísky. Díky tomu snižuje namáhání obráběcích nástrojů a prodlužuje jejich životnost. Zároveň přispívá také ke zlepšení jakosti obráběného povrchu.

Jaké se používají řezné kapaliny

Řezná kapalina musí být nekorozivní a zdravotně nezávadná. Nejčastěji se používají vodné roztoky dusitanu sodného nebo kyseliny fosforečné, které splňují chladící účinek. Potřebujete-li chladit a mazat zároveň, používají se chladící emulze na vodném základu, do kterého se přidávají látky zabraňující korozi a zvyšující smáčivost. Používají se nejčastěji emulze olejů ve vodě, které mají mimo chladicího také mazací účinek. Pro maximální maznost jsou vhodné minerální řezné oleje. Jejich použitím se výrazně prodlouží trvanlivosti ostří nástroje, je jich zapotřebí také v případě, že je vyžadovaná malá drsnost obráběného povrchu a pokud řezná kapalina vniká do mazacího okruhu stroje. Řezné kapaliny mají však omezenou životnost a je potřeba je pravidelně měnit, aby byly zachovány jejich vlastnosti.

Vypouštěné a použité obráběcí kapaliny je třeba shromažďovat jako tekutý odpad a nechat poté ekologicky zlikvidovat. Strojírenské výroby zahrnující obrábění kovů či dřeva tak používají speciální nádrže nebo menší nádoby na ukládání obráběcích emulzí, záleží především na jejich množství. Odvoz se potom realizuje odčerpáním pomocí sacího vozu, který je vybaven i tlakovou vodou, takže může jímku po vyčerpání i vyčistit. Skladujete-li řezné emulze v menších nádobách, přijede je vyzvednout skříňové vozidlo. S typem odvozu si však nemusíte sami lámat hlavu, stačí kontaktovat specializovanou firmu Kaiser servis, která se o odvoz a likvidaci vašich odpadů postará.
 
 

Mohlo by se vám hodit