Jak odvézt kapalný odpad?

Při různých činnostech výroby, ve zpracovatelském průmyslu i při provozování živností a drobného podnikání vznikají vedle tuhých odpadů také odpady kapalné. Jedná-li se i o nebezpečný odpad, je třeba s ním nakládat opatrně, protože vykazuje vlastnosti, jako je výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita nebo ekotoxicita. S takovým odpadem nelze nakládat jako s obyčejným komunálním odpadem a nelze jej ani skladovat na otevřených skládkách nebo ho spalovat. Nebezpečné kapalné odpady je třeba správně skladovat a poté nechat ekologicky zlikvidovat. Mezi nebezpečné kapalné odpady patří zejména různá rozpouštědla, barvy, laky, lepidla, pryskyřice, obráběcí emulze, čistící prostředky nebo třeba odpadní oleje a zbytky ropných produktů.

Jak nebezpečný kapalný odpad správně skladovat

Na shromažďování a skladování tekutých odpadů slouží různě velké nádoby. Jejich výběr záleží na množství odpadu, které vaše firma vyprodukuje. Na menší množství kapalných odpadů se používají plastové nebo kovové soudky, jejichž objem se pohybuje většinou od 30 l až do 200 l. Potřebujete-li větší nádobu, můžete využít IBC kontejner o objemu 1000 l nebo různě velké nádrže či jímky. Ani do těch se však nevejde neomezené množství odpadu, a proto je třeba jej čas od času odvézt.

Jak na odvoz kapalného odpadu

Kapalný odpad je třeba odvézt do spalovny nebezpečných odpadů nebo předat specializované firmě, která nebezpečné kapalné odpady dokáže recyklovat. Jednou z nich je společnost Kaiser servis, která se specializuje na ekologickou likvidaci kapalných odpadů již 14 let. Kaiser servis disponuje v Brně vlastní čistírnou odpadních vod a kapalných odpadů. Není problém se domluvit na odvozu a ekologické likvidaci vašeho tekutého odpadu. Způsob odvozu odpadu se liší podle způsobu uskladnění. Používáte-li sudy, Kaiser servis pro jejich odvoz pošle skříňové vozidlo s hydraulickým čelem. Pro odvoz kapalného odpadu z nádrží a jímek je zapotřebí zavolat sací vůz, který odčerpá odpad přímo z nádoby.

 
 

Mohlo by se vám hodit