Kapalný odpad

Kapalný odpad je odpad ve formě kapaliny, který vzniká během různých průmyslových, komerčních, zemědělských nebo domácích činností. Může obsahovat širokou škálu látek, včetně chemikálií, olejů, tuků, barviv, rozpouštědel a dalších znečišťujících látek. Tyto odpady je třeba správně zpracovávat a likvidovat, aby nedošlo k poškození životního prostředí, zejména vodních zdrojů. Kapalné odpady mohou být potenciálně nebezpečné, pokud obsahují toxické nebo škodlivé složky, a proto vyžadují speciální manipulaci a čištění.