Proč důsledně třídit odpady?

Každý materiál má specifické vlastnosti, díky kterým se používá k určitému účelu. Ne všechny suroviny však mají obnovitelné zdroje. V dnešní době se produkuje stále větší množství nejrůznějších výrobků a s ohledem na rostoucí populaci, je obnovitelnost surovin stále závažnějším problémem.

Recyklace je způsob, jak využít velké množství odpadů, které na celém světě denně vzniká. Nevytříděný odpad se však využívá velmi těžko, nechceme-li napodobit Indy, kteří chodí denně přebírat hromady odpadků holýma rukama, aby si vydělali na živobytí nálezem PET lahví a dalších recyklovatelných odpadů, pojďme raději naše odpady třídit a ukládat do sběrných nádob. To jsou ty barevně rozlišené kontejnery, které dnes najdete na každém sídlišti i na návsích snad již ve všech obcích u nás. Podstatné je informovat se, co do které nádoby patří a separaci odpadů důsledně dodržovat. Díky tomu lze výrazně snížit náklady na recyklaci a přetřídění separovaného odpadu a zvýšit kvalitu nových výrobků vyrobených z recyklátu. Ne všechny plasty jsou totiž stejné a lze je recyklovat stejným způsobem, to stejné platí také pro sklo i papír.

Recyklace papíru

Nejlépe se recykluje novinový papír, sešity nebo běžné časopisy. Chemicky ošetřený papír, třeba křídový nebo voskovaný, nelze k běžné recyklaci použít. Právě papíru je denně obrovská spotřeba a dá se poměrně dobře recyklovat na nové sešity, časopisy, obalové materiály či kartonové krabice.

Není plast jako plast

Plastových hmot existuje velké množství, proto je třeba se informovat, které můžete hodit do kontejneru na plastový odpad a které sem nepatří. Mnohé překvapí, že do směsného kontejneru na plasty patří také nápojové kartony. Plastový odpad prochází přetříděním, kde se oddělí PET a PVC odpady a každý se zpracuje na nové produkty. Z PET lahví se vyrobí nové PET lahve nebo silonové vlákno, z PVC vznikají různé vytlačované výrobky, potrubí nebo plastová okna. Směsný plast je také dále zpracováván, jeho recyklací se vyrábí střešní krytiny, lavičky nebo třeba dětská hřiště.

Potřebujete-li vyvážet separovaný odpadkomunální odpad nebo jakýkoli jiný odpad, svěřte jej profesionálům. Firma Kaiser servis provádí odvoz a odbornou ekologickou likvidaci odpadů již mnoho let.

 
 

Mohlo by se vám hodit