Má třídění odpadu smysl?

Chceme-li našim dětem předat planetu bez lesů, s minimálními možnostmi výroby energie a s tunami a tunami odpadků, potom nemá smysl mluvit o třídění odpadů. Pokud se vám ale taková budoucnost nelíbí stejně, jako se nelíbí mnohým dalším lidem, začněte i vy třídit odpad. Snad už každá obec, město i velkoměsto u nás je vybaveno kontejnery, které slouží pro ukládání tříděného odpadu. Paradoxně na mnohých vesnicích jsou kontejnery pro separovaný odpad umístěny už dávno a v některých velkých městech jsou poměrně nové. Ještě donedávna se na brněnských sídlištích prakticky nevyskytovaly, což je s podivem vzhledem k počtu obyvatel, kteří zde žijí v panelových domech. Nyní je však situace mnohem růžovější. Kontejnery zaujaly místo u silnic a vybízejí okolní obyvatele k třídění odpadu.

Mezi běžné tříděné materiály patří papír, který se ukládá do modrých kontejnerů. Dále jsou to potom plasty, které se ukládají do žlutě označených směsných nádob, a poslední je sklo, bílé patří do bílého kontejneru, pro barevné je určen ten zelený. Třídění odpadu určitě smysl má, pokud se dělá dobře. Pro orientaci, co do které nádoby patří, slouží nálepky s popisem, které jsou umístěny na každém kontejneru.

Modrý kontejner – ráj papíru

Většina lidí ví, že do modrého kontejneru se odhazují časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy (bez vazby, pouze vnitřky). Obálky s fóliovými okénky nevadí, zpracovatelé si s tím umí poradit, stejně tak jako s kancelářskými sponkami. Naopak sem nepatří mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír a určitě ne použité dětské pleny.

Sklo patří do bílého nebo zeleného kontejneru

Zelené nádoby pro separovaný odpad slouží ke sběru barevného skla, patří sem tedy lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Bílý kontejner je určen pro vhazování čirého skla, to jsou třeba tabulky skla z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Není vhodné sem vhazovat autosklo, bezpečnostní sklo nebo zrcadla.

Kam s plasty? Přece do žlutého kontejneru!

Mezi plasty, které lze recyklovat, patří především PET, PP a PE, tedy plastové fólie, sáčky, igelitové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Je třeba z plastových obalů vždy odstranit zbytky potravin a čistících prostředků nebo je sem vůbec nevhazovat. Nepatří sem nebezpečné látky, podlahové krytiny ani novodurové trubky.

 
 

Mohlo by se vám hodit