Jak se převáží nebezpečné odpady?

Nebezpečné odpady vznikají téměř ve všech provozech zpracovatelských firem a průmyslových podniků, ale také u mnoha živnostníků a samozřejmě ve zdravotnictví.Nebezpečné odpady vznikají téměř ve všech provozech zpracovatelských firem a průmyslových podniků, ale také u mnoha živnostníků a samozřejmě ve zdravotnictví. Důležité je umět poznat, že se jedná o nebezpečný odpad, správně ho uložit a nechat zlikvidovat. Některé nebezpečné odpady jsou tuhé, jiné kapalné, vždy je však třeba dodržovat nutnost uložení odpadů v uzavřených nádobách vybavených náležitým označením.

Tekuté odpady se shromažďují v několika typech nádob, které se liší především množstvím. Na malé množství odpadů můžete používat plastové nebo kovové soudky nebo nádoby, které se pohybují většinou od 30 l až do 240 l. Potřebujete-li větší nádobu, můžete využít IBC kontejner o objemu 1000 l nebo různě větší nádrže či jímky. Podle typu nádob je třeba potom zavolat vhodné svozové vozidlo. Vyberte si profesionály, firma Kaiser servis se postará o odvoz i likvidaci kapalných odpadů. Pro odvoz tekutých odpadů z jímek a nádrží se využívá sacího vozu, který veškeré odpady odsaje a odveze. K odvozu sudů či kontejnerů se používá skříňové vozidlo s hydraulickým čelem, kterým naloží veškeré potřebné sběrné nádoby. Podobně se skladují a odváží také nebezpečné odpady ze zdravotnických zařízení, které se skladují nejčastěji v plastových sudech resp. ve speciálních klinik boxech.

Přeprava nebezpečných odpadů je velmi přísně ošetřena legislativou. Původce odpadů je povinen zajistit především dostatečné označení nebezpečných odpadů. U nebezpečných odpadů ale nestačí jejich přiřazení k příslušným katalogovým číslům, je třeba je zařadit do tzv. UN čísel. Další důležitou povinností je vystavení tzv. přepravních dokladů. Zde velmi často dochází k záměně těchto dokladů s Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů, což je zcela jiný dokument. Přepravní doklady vystavuje a za jejich obsah zodpovídá ten, kdo odpad podává k přepravě, tedy v drtivé většině případů původce odpadu.

Máte-li i vy k odvozu nebezpečné odpady a potřebujete poradit ohledně označování a přepravy, obraťte se na odborníky z firmy Kaiser servis, kteří vám poradí a o odvoz nebezpečného odpadu se postarají.

 Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube