Jak se likvidují nebezpečné odpady?

O nebezpečných odpadech se nemluví příliš často. Proč? Odborníci nechtějí veřejnost příliš děsit, ovšem na druhou stranu je třeba lidi poučit, co je a co není nebezpečný odpad, aby jej neskladovali sami doma na dvorku. V případě zpracovatelských a průmyslových firem a nejrůznějších provozů, které při své činnosti nebezpečné odpady produkují, je situace trochu jiná. Ze zákona totiž musí prokazovat ekologickou likvidaci vyprodukovaných nebezpečných odpadů. To samozřejmě neznamená, že bezohledné firmy a jednotlivci nenechávají nebezpečné odpady, kde je napadne, čímž ohrožují zdraví lidí i životní prostředí. Je tedy důležité, aby se co nejvíce lidí dozvědělo, které odpady jsou nebezpečné a jak s nimi mají nakládat.

Víte, které odpady se řadí mezi nebezpečné?

Zatímco nikoho zřejmě nepřekvapí, že mezi nebezpečné odpady patří zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, zbytky čisticích prostředků z domácnosti, barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí či zbytky chemikálií z průmyslových výrob, pro některé bude překvapením, že nebezpečným odpadem jsou také zářivky, úsporné žárovky, tonery či PVC ve formě instalatérského potrubí, linolea či dokonce některých dětských hraček.

Jak se nebezpečné odpady likvidují
nebezpečných odpadů záleží na konkrétním typu odpadu, jak s ním lze nakládat. Některé z nich je možné recyklovat, jiné je třeba spálit ve spalovnách nebezpečných odpadů, popřípadě jinak odborně likvidovat. Zatímco běžné spalovny komunálního odpadu během spalování vyrábějí energii, spalovny nebezpečného odpadu jen spalují, a to pod neustálým dohledem a podle přesně daných předpisů. Při spalování však vznikají opět odpady. Spalování není naprosto dokonalé, proto je jeho výsledkem zmenšení objemu odpadu, ale ne jeho naprostá likvidace. Po spalování zbyde popílek, který je třeba bezpečně uložit do vhodného obalu a umístit na skládku nebezpečného odpadu.

Jsou-li nebezpečné odpady tekuté nebo kašovité konzistence, poradí si s nimi chemická čistírna odpadních vod firmy Kaiser servis, která se specializuje na recyklaci odpadních vod, její čištění a navracení zpět do ekosystému. Mezi nebezpečné kapalné odpady patří zejména zaolejované vody, odpadní emulze, odpady s obsahem těžkých kovů, odpadní vodné barvy, odpadní vody s obsahem nebezpečných látek, odpadní kyseliny a odpadní louhy. Kaiser servis se postará o kompletní servis.
 
 

Mohlo by se vám hodit