Jak se převáží nebezpečné odpady?

Nebezpečné odpady vznikají téměř ve všech provozech zpracovatelských firem a průmyslových podniků, ale také u mnoha živnostníků a samozřejmě ve zdravotnictví. Důležité je umět poznat, že se jedná o nebezpečný odpad, správně ho uložit a nechat zlikvidovat. Některé nebezpečné odpady jsou tuhé, jiné kapalné, vždy je však třeba dodržovat nutnost uložení odpadů v uzavřených nádobách vybavených náležitým označením.

Tekuté odpady se shromažďují v několika typech nádob, které se liší především množstvím. Na malé množství odpadů můžete používat plastové nebo kovové soudky nebo nádoby, které se pohybují většinou od 30 l až do 240 l. Potřebujete-li větší nádobu, můžete využít IBC kontejner o objemu 1000 l nebo různě větší nádrže či jímky. Podle typu nádob je třeba potom zavolat vhodné svozové vozidlo. Vyberte si profesionály, firma Kaiser servis se postará o odvoz i likvidaci kapalných odpadů. Pro odvoz tekutých odpadů z jímek a nádrží se využívá sacího vozu, který veškeré odpady odsaje a odveze. K odvozu sudů či kontejnerů se používá skříňové vozidlo s hydraulickým čelem, kterým naloží veškeré potřebné sběrné nádoby. Podobně se skladují a odváží také nebezpečné odpady ze zdravotnických zařízení, které se skladují nejčastěji v plastových sudech resp. ve speciálních klinik boxech.

Přeprava nebezpečných odpadů je velmi přísně ošetřena legislativou. Původce odpadů je povinen zajistit především dostatečné označení nebezpečných odpadů. U nebezpečných odpadů ale nestačí jejich přiřazení k příslušným katalogovým číslům, je třeba je zařadit do tzv. UN čísel. Další důležitou povinností je vystavení tzv. přepravních dokladů. Zde velmi často dochází k záměně těchto dokladů s Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů, což je zcela jiný dokument. Přepravní doklady vystavuje a za jejich obsah zodpovídá ten, kdo odpad podává k přepravě, tedy v drtivé většině případů původce odpadu.

Máte-li i vy k odvozu nebezpečné odpady a potřebujete poradit ohledně označování a přepravy, obraťte se na odborníky z firmy Kaiser servis, kteří vám poradí a o odvoz nebezpečného odpadu se postarají.

Mohlo by se vám hodit