Likvidujeme nebezpečné odpady ze zdravotnictví

Čas od času každý potřebuje lékařskou péči, takže chápeme, že také v nemocnicích a ostatních zdravotnických a veterinárních zařízeních vzniká denně různý odpad. Někdy je to odpad podobný komunálnímu, jindy obsahuje ostré předměty, jako jsou jehly, skalpely, pilky či kleště, a někdy jde také o materiál vysoce infekční, toxický odpad nebo dokonce radioaktivní.

Riziko odpadu ze zdravotnictví se snižuje, je-li pravidelně a důsledně prováděno jeho třídění, sběr, transport, shromažďování a likvidace. Jednou z hlavních snah při nakládání s těmito odpady je tedy jejich třídění na místě – jinými slovy separovat odpady nebezpečné od odpadů ostatních, což mohou být odpady z administrativní činnosti, úklidové a údržbové apod. Oddělený sběr zdravotnických odpadů není jednoduchá záležitost a měl by probíhat denně (samozřejmě v závislosti na velikosti zařízení). V nonstop provozech alespoň 1x za 24 hodin, a to za dodržení všech bezpečnostních předpisů, vyhlášek i zákonů.

Co se děje se zdravotnickým odpadem
Odpady vznikající ve zdravotnických zařízeních jsou sváženy speciálními firmami a předávány k další likvidaci. Některé odpady jsou určeny k dekontaminaci a poté již nejsou považovány za nebezpečné. Všechny zdravotnické odpady končí ve spalovnách, kde jsou spalovány při teplotách vyšších než 1000 stupňů Celsia. Další zdravotnické odpady, které představují zdravotní riziko, jako jsou odpady infekční, toxické, krevní vzorky, nepoužitá léčiva či jednorázové oděvy putují rovnou do krajským úřadem schválené spalovny.

Jak nakládat se zdravotnickým materiálem
Především jde o zbytky léčiv, vitamíny, antibiotika nebo injekční stříkačky – kam s nimi? 

Rádi pro Vás připravíme cenovou nabídku na odvoz zdravotnického odpadu z Vašeho zařízení ať už jste malá ambulance nebo velká nemocnice či poliklinika.

 
 

Mohlo by se vám hodit