Čištění jímky u mycího boxu

Zaměříme nyní pozornost na to, jaké odpady produkují myčky automobilů a jak je třeba s nimi nakládat. Na nakládání s nebezpečnými tekutými odpady je odborníkem firma Kaiser servis, která je vybavena několika sacími vozy...Každý provoz a  firma, ať už něco vyrábí nebo poskytuje služby, produkuje svou činností odpady. Ne všechny však můžeme odhodit do komunálního odpadu, některé jsou nebezpečné, jiné je možné vytřídit a poslat na recyklaci. Na typu odpadu závisí způsob manipulace s ním a samozřejmě i způsob likvidace. Zaměříme nyní pozornost na to, jaké odpady produkují myčky automobilů a jak je třeba s nimi nakládat. 

Jak je to u mycí linky 
U myček automobilů nás asi nepřekvapí, že půjde především o tekuté odpady z mycích emulzí, šamponů a pevné částice, které jsou spláchnuty do sedimentační jímky. Samozřejmě se sem dostávají i ropné látky, zejména benzín, nafta nebo zbytky olejů, které z některých automobilů mohou uniknout. Tyto odpady je třeba uchovávat ve speciálních jímkách nebo nádržích a pravidelně je nechat odvážet a ekologicky likvidovat. Na nakládání s nebezpečnými tekutými odpady je odborníkem firma Kaiser servis, která je vybavena několika sacími vozy. 

Jak se čistí nádrž na nebezpečný odpad
Nejprve je třeba obsah jímky nechat odčerpat. I tak však v jímce zůstávají nečistoty, proto je třeba jímku také nechat vyčistit. Sací vůz odsaje odpad a odveze jej do chemické čistírny odpadních vod, kde je kapalný odpad ekologicky zlikvidován. Sací vozidlo je vybaveno také vysokotlakou horkou vodou, pomocí které vyčistí i odolné nečistoty z jímky. Výhodou je, že do vody je možné přidat i nejrůznější čistící přípravky. 

Odčerpaná odpadní voda z jímky je dovezena do chemické čistírny odpadních vod firmy Kaiser servis, zde je denně možné zpracovat a vrátit zpět do koloběhu až 144 m3 vyčištěných vod. Vyčištěná voda samozřejmě splňuje ty nejpřísnější limity kanalizačního řádu. Chemickým i mechanickým několikastupňovým čištěním, jehož jednotlivé procesy jsou neustále monitorovány, je každou hodinu zlikvidováno až 6 tun kapalného nebezpečného odpadu.

Řekněte si i vy o nabídku odvozu kapalného odpadu, postaráme se o veškeré vaše odpady.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube