Provozujete restauraci a potřebujete vyčistit tukový lapol?

...současně je dobré provádět také pravidelný odběr a laboratorní rozbor přečištěné odpadní vody. Firma Kaiser servis se postará o vyčištění lapolu pomocí horké tlakové vody...

V provozech, kde se vaří, především tedy v restauracích, jídelnách a bufetech vzniká denně celá řada různých druhů odpadů. Protože se často peče a smaží, tvoří velkou část odpadů tuky a oleje. Tyto látky však nepatří do kanalizace. Důvod je prostý, při nižších teplotách tuky tuhnou a vytváří hrudky. Tyto hrudky se na sebe mohou v potrubí kumulovat a postupně zanášet stěny potrubí, čerpadla a sondy čerpadel. Rozkladem tuků také vznikají mastné kyseliny, které zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech může vzniknout tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně je provozovatel vodohospodářské infrastruktury nucen provést čištění kanalizace tlakovou vodou. Z toho důvodu se restaurace a ostatní kuchyňské provozy vybavují tukovými lapoly, tedy nádržemi, kterými protéká odpadní voda a z ní jsou zde zachytávány tukové částice. 

Co jsou lapoly
Lapoly fungují jako sedimentační nádrže, volné i emulgované tuky se zde usadí, zatímco voda bez tuků odchází dál do kanalizace. Aby lapol správně fungoval, je třeba jej nejen pravidelně vyvážet, ale také čistit. Pravidelné čištění lapolu je třeba provádět zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k nepříjemnému ucpání tukového lapolu, odkud se tuky a oleje potom dostanou do kanalizace. 

Čištění nádrží na tekuté odpady nechte na specializované firmě. Kaiser servis vám nabídne komplexní služby v oblasti odvozu odpadu a čištění lapolů, odpadních jímek a dalších nádrží a rovněž se postará o celkové odpadní hospodářství vašeho podniku. Nejčastěji se doporučuje čištění tukových lapolů 4x ročně. Současně je dobré provádět také pravidelný odběr a laboratorní rozbor přečištěné odpadní vody. Firma Kaiser servis se postará o vyčištění lapolu pomocí horké tlakové vody, takže jej budete moci dále bez obav využívat.

Čištění a servis lapolů realizujeme v rámci celé České republiky.
Připravíme vám zdarma nabídku na čištění tukových lapolů.
 
 

Mohlo by se vám hodit