Čištění jímky u mycího boxu

Zaměříme nyní pozornost na to, jaké odpady produkují myčky automobilů a jak je třeba s nimi nakládat. Na nakládání s nebezpečnými tekutými odpady je odborníkem firma Kaiser servis, která je vybavena několika sacími vozy...

Každý provoz a  firma, ať už něco vyrábí nebo poskytuje služby, produkuje svou činností odpady. Ne všechny však můžeme odhodit do komunálního odpadu, některé jsou nebezpečné, jiné je možné vytřídit a poslat na recyklaci. Na typu odpadu závisí způsob manipulace s ním a samozřejmě i způsob likvidace. Zaměříme nyní pozornost na to, jaké odpady produkují myčky automobilů a jak je třeba s nimi nakládat. 

Jak je to u mycí linky 
U myček automobilů nás asi nepřekvapí, že půjde především o tekuté odpady z mycích emulzí, šamponů a pevné částice, které jsou spláchnuty do sedimentační jímky. Samozřejmě se sem dostávají i ropné látky, zejména benzín, nafta nebo zbytky olejů, které z některých automobilů mohou uniknout. Tyto odpady je třeba uchovávat ve speciálních jímkách nebo nádržích a pravidelně je nechat odvážet a ekologicky likvidovat. Na nakládání s nebezpečnými tekutými odpady je odborníkem firma Kaiser servis, která je vybavena několika sacími vozy. 

Jak se čistí nádrž na nebezpečný odpad
Nejprve je třeba obsah jímky nechat odčerpat. I tak však v jímce zůstávají nečistoty, proto je třeba jímku také nechat vyčistit. Sací vůz odsaje odpad a odveze jej do chemické čistírny odpadních vod, kde je kapalný odpad ekologicky zlikvidován. Sací vozidlo je vybaveno také vysokotlakou horkou vodou, pomocí které vyčistí i odolné nečistoty z jímky. Výhodou je, že do vody je možné přidat i nejrůznější čistící přípravky. 

Odčerpaná odpadní voda z jímky je dovezena do chemické čistírny odpadních vod firmy Kaiser servis, zde je denně možné zpracovat a vrátit zpět do koloběhu až 144 m3 vyčištěných vod. Vyčištěná voda samozřejmě splňuje ty nejpřísnější limity kanalizačního řádu. Chemickým i mechanickým několikastupňovým čištěním, jehož jednotlivé procesy jsou neustále monitorovány, je každou hodinu zlikvidováno až 6 tun kapalného nebezpečného odpadu.

Řekněte si i vy o nabídku odvozu kapalného odpadu, postaráme se o veškeré vaše odpady.
 
 

Mohlo by se vám hodit