Provozujete myčku na vozidla? Kaiser servis čistí sedimentační jímky

Kaiser servis je firma specializovaná na odvoz a likvidaci nejrůznějších odpadů. Potřebujete-li pomoc s odpadovým hospodářstvím, obraťte se na firmu Kaiser servis. Jsme odborníci na čištění jímek...

Kdo nemá dnes auto, jako by nebyl. Málo řidičů má však možnost nebo čas automobil pravidelně mýt. K tomuto účelu slouží myčky automobilů. Ty využívají zejména firmy pro mytí automobilů, které by měly stále reprezentovat. Proto není vhodné, aby firemní automobily jezdily zaprášené nebo dokonce zablácené. 

Mít myčku automobilů však není jen tak, majitelé mají spoustu povinností vyplývajících z toho, že používají různé mycí emulze a tenzidy, kterými se odstraňují mechanické nečistoty, z automobilů také často unikají provozní kapaliny v podobě olejů, nafty či benzínu. Tyto nebezpečné odpady je třeba odvádět do speciálních jímek, kde jsou skladovány. Z těchto jímek je třeba vodu nechat pravidelně vyvážet a ekologicky likvidovat. Specialistou pro nakládání s kapalnými odpady je firma Kaiser servis, která vám zajistí nejen odvoz odpadu, ale také jeho odbornou likvidaci. 

Odpadní voda z myček je tedy shromážděna v sedimentační nádrži a je třeba ji nejprve odvézt. K tomu se používají speciální sací vozy, které jsou zároveň vybaveny i rotačními tryskami a vysokotlakou vodou pro čištění stěn sedimentačních jímek. Tento vůz odčerpá odpadní vodu a kal a odveze je do chemické čistírny odpadních vod, kde dochází k vyčištění vody a jejímu návratu do koloběhu. Celý proces čištění je neustále monitorován a kvalita vyčištěné vody je průběžně kontrolována, aby splňovala ty nejpřísnější limity. 

Povětšinou u nás zatím fungují kontaktní myčky automobilů. Novým typem jsou bezkontaktní myčky, které výrazně šetří životní prostředí. Hlavní výhodou je především nižší spotřeba vody a chemických prostředků, které lze použitím bezkontaktní myčky snížit až o 40 procent, což je významná úspora. Kaiser servis je firma specializovaná na odvoz a likvidaci nejrůznějších odpadů. Potřebujete-li pomoc s odpadovým hospodářstvím, obraťte se na firmu Kaiser servis.
 
 

Mohlo by se vám hodit