Tukový lapol

Tukový lapol je zařízení určené k zachytávání tuků a olejů z odpadních vod, které vznikají především v kuchyňských provozech, jako jsou restaurace, bistra nebo jídelny. Jeho hlavním účelem je zabránit úniku tuků do kanalizace, kde by mohly způsobit ucpání a další problémy. Proto je důležité tukové lapol pravidelně čistit, aby zůstalo plně funkční a efektivní v zachytávání tuků. Doporučuje se provádět čištění tukových lapolů minimálně 4x ročně, spolu s pravidelným odběrem a laboratorním rozborom přečištěné odpadní vody, aby bylo zajištěno, že voda vypouštěná z lapolu splňuje všechny stanovené limity.