Technika na svoz komunálního odpadu

Každý neustále se hromadící odpad je třeba pravidelně odvážet. K tomu dnes samozřejmě slouží moderní technika, která umožňuje tuto proceduru vykonávat rychle a velmi efektivně.

Je všeobecně známo, že pro svoz komunálního odpadu se používají popelářské automobily. Víte ale, jak sběr a odvoz odpadu takovým automobilem funguje? Pojďme si tento proces přiblížit.

Běžné popelářské vozy, s nimiž se v našich ulicích můžeme nejčastěji setkat, disponují zvedacím mechanizmem na zadní straně. Osádka tak popelnici pouze přistaví k zadní části vozu, odpadová nádoba je následně tímto mechanizmem zvednuta do výšky a její obsah automaticky vysypán do útrob úložného prostoru. Naprostá většina popelářských vozů je rovněž vybavena výkonným hydraulickým lisem, který komunální odpad stlačí a sníží tak jeho objem čímž dojde k ušetření cenné kapacity a vůz tak může na svém okruhu vyprázdnit větší množství sběrných nádob.

Existují také malé popelářské vozy, do kterých je směsný odpad sypán ze strany. Takové jsou nasazovány zejména v hůře přístupných lokacích ve městech (jako např. pěší zóny) pro vývoz sběrných nádob menší velikosti. Obsah popelnic je většinou ručně sypán do nástavby vozu, jen zřídka je pro usnadnění práce obsluhy osazen hydraulický zvedač.

Občas se můžeme rovněž setkat s popelářským vozem, u nějž je komunální odpad nakládán zepředu. K tomuto účelu je vybaven hydraulickou vidlicí, v pohotovostním stavu zasahující před kabinu řidiče. Řidič tak na aktuálně obsluhovanou popelnici přímo vidí a může jednotlivá ramena vidlice jemně korigovat pomocí elektroniky. Vidlice popelnici obejme a vyzvedne obloukem nad výšku vozu. Tím dojde k vysypání obsahu sběrné nádoby. Hydraulikou poháněná stěna korby pak komunální odpad stlačí a posune směrem vzad do volných prostor korby. Tento typ popelářského automobilu se vyskytuje především ve státech západní Evropy, u nás je spíše raritním úkazem.

Samostatnou kategorií jsou objemné odpady, pro jejichž převoz slouží vozy s nosičem kontejneru nebo kontejnerovou nástavbou. V takovém případě je kontejner na odpad jednoduše naložen a odvezen přímo z místa sběru odpadu na skládku nebo spalovnu odpadu případně recyklačního centraKontejnery na odpad jsou běžně od velikosti 5 m3 do 40 m3.

Přeprava a svoz odpadů je věda sama o sobě. Vždy je třeba splnit všechny požadavky norem a zákonů zejména jde-li o přepravu nebezpečných odpadů a zároveň poskytnout excelentní servis v podobě rychlého odvozu.

Společnost Kaiser servis se tomuto snaží bezezbytku vyhovět. Pokud vaše firma sídlí v Brně a okolí, rádi vám posloužíme v otázce svozu komunálního odpadu a v rámci celé ČR i při odvozu nebezpečných odpadů. K těmto účelům používáme výhradně moderní a spolehlivé technické vybavení.

Většina našich vozidel je z produkce značky MAN. Pro tuto značku jsme se rozhodli z důvodu, že nám umožňuje nabídnout vám naprostou spolehlivost bez kompromisů za opravdu rozumné ceny. Neváhejte a přesvědčte se o tom sami!

Máte komunální odpad? Sem s ním. Poptejte nás zdarma. Cenovou nabídku dostanete do 24 hodin.
 
 

Mohlo by se vám hodit