Partnerský projekt - svoz bioodpadu od zahrádek

Město Blansko se společností Kaiser servis s.r.o. a se společností VIA ALTA a.s. připravilo pro občany 15 vytypovaných lokalit pro pilotní projekt Dejte šanci biodpadu. Společně se dohodly, že v několika zahrádkářských lokalitách a na sídlišti Písečná vyzkouší svoz biologicky rozložitelných odpadů. Poslouží k tomu kontejnery o objemu 770 l uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů.

Stanoviště kontejnerů:

 • Sídliště Písečná u separačních nádob:
  • Jasanová začátek
  • Jasanová 28
  • Na Pískách
  • Pod Javory začátek
 • Chatové a zahrádkářské osady:
  • ul. Komenského u Technických služeb Blansko
  • Bačina
  • Hořice (točna MHD)
  • Olešná
  • pod Kateřinou (Mackův mlýn)
  • u křižovatky ul. 9. květen
  • ul. Nad Žlíbkem
  • Sadová u prodejny koberců
  • Žižlavice
  • Češkovice pod hotelem Panorama
  • Zahradní město u separace
  • Zborovec u restaurace
Nádoby se budou vyvážet jednou týdně.

Jedná se o 15 ks kontejnerů. Umístěny v lokalitách budou od 03.07.2013 do 29.11.2013. V listopadu, podle vývoje počasí, kontejnery odvezeme a celou akci vyhodnotíme. Na základě získaných zkušeností bude město zvažovat, zda tuto akci v příštích letech ponechá, rozšíří či pozastaví.

Do zmíněných kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad jako je tráva, listí, košťály, pleve a podobně. Silnější větve (o průměru silnějším než cca 5 mm) je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané na sídlišti Písečná ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.

V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další.

Dále žádáme občany aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo do kompostárny v Blansku.

Zdroj: Město Blansko
 
 

Mohlo by se vám hodit