Odpadní oleje – co dál s nimi

Odpadní oleje jako silně zapáchající mazlavé hmoty se nesmí splachovat do kanalizace ani vylévat do půdy a znečišťovat tak zeminu. Pokud se potřebujete zbavit odpadních olejů, kontaktujte odpadářskou firmu, která olej odveze a zlikviduje, a to zdarma. Donedávna se odpadní oleje vykupovaly, v současnosti však došlo k poklesu výkupních cen na nulu, a tak vyvstala otázka, co dál s nimi.

Vyjetý olej je nebezpečný odpad

Zvláště na životním prostředí umí vyjeté oleje napáchat velké škody. Hlavně proto je s oleji nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Znehodnocené nejen vyjeté, ale i převodové oleje je nutné skladovat na předem úřadem schváleném místě. Pro likvidaci olejů obvykle postačí telefonicky zkontaktovat zvolenou odpadářskou firmu, která provede sběr olejů v sudech anebo vetší množství oleje odveze svou sací isternou.

Povinnosti při nakládání s odpadními oleji

V Zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2001 naleznete v části 4 – hlavě 2 – dílu 2 - § 28 - 29 přesně vymezené podmínky pro nakládání s odpadními oleji, včetně podrobné charakteristiky výrazu „odpadní oleje“. Zákonem je rovněž dán způsob skladování odpadních olejů. V některých městech se nově zavádějí speciální kontejnery na odpadní olej z domácností a restaurací, který lze nově třídit stejně, jako například papír, plasty nebo kartony.

Využití odpadních olejů

V některých případech je možno odpadní oleje takzvaně regenerovat. Pokud regenerace není možná, zajišťuje se jejich spalování. Je možné využít rovněž systém zpětného odběru. Staré použité oleje všeho druhu od motorového, převodového, přes transformátorový, hydraulický až po olej z restaurací a LTO a TTO jsou dále využitelné, a to nejčastěji v teplovodních kotlech na vyjetý olej, hořácích, horkovzdušných kotlech a kamnech na vyjetý olej, rovněž v teplovodních kotlech s možností připojení na ústřední topení.

Rádi Vám připravíme nabídku na odvoz odpadního oleje.

  

Mohlo by se vám hodit