Odběry kontrolních vzorků vypouštěné vody z odlučovače ropných látek

Parkoviště, odstavné plochy, dálnice, čerpací stanice, parkovací domy, tyto prostory jsou ohroženy únikem ropných látek do životního prostředí více než ostatní, proto je třeba je speciálně chránit. Slouží k tomu odlučovače ropných látek. Odlučovače jsou jímky, ve kterých se hromadí odpadní voda a kde se zadržují ropné látky. Tyto látky zachytává speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit ropné látky, zejména benzín, naftu a ropné oleje, které mají negativní dopad na životní prostředí. Tyto látky v odlučovači zůstávají a hromadí se zde, je tedy potřeba je pravidelně nechat vyvézt a ekologicky zneškodnit, aby odlučovač stále plnil svůj účel.

Čištění odlučovače probíhá tak, že se odčerpá tekutý odpad z jímky, pomocí tlakové vody se vypláchnou přítoková i odtoková kanalizace a důkladně se očistí stěny lapače. Odčerpaný odpad je třeba potom odvézt a ekologicky zlikvidovat. Filtr odlučovače je třeba rovněž vyčistit nebo vyměnit, aby plnil svou funkci. Jakmile je odlučovač vyčištěn, provádí se kontrola jeho správné funkčnosti, odlučovač se zaplaví vodou a na odtoku je potom třeba odebrat vzorek odpadní vody a nechat jej podrobit analýze v akreditované laboratoři.

Potřebujete-li odbornou pomoc, obraťte se na Kaiser servis. Tato firma se specializuje na odpadové hospodářství. Díky moderní technice a širokému vozovému parku zajistí také čištění vaší jímkyodlučovače ropných látek i tukového lapolu. Odpad odčerpají a odvezou k ekologické likvidaci. Nízké ceny zajistí vlastní chemická čistírna odpadních vod, kde se likvidují tekuté odpady. Firma Kaiser servis vám zajistí také odborné odebrání vzorků vody vytékající z odlučovače ropných látek a předá je do vlastní akreditované laboratoře, která v požadovaném rozsahu provede odbornou chemickou analýzu vzorku. Díky tomu budete hned vědět, zda váš odlučovač ropných látek správně funguje.

Neváhejte a obraťte se i vy na firmu Kaiser servis a nechte si vypracovat zdarma cenovou nabídku požadovaných služeb.
 
 

Mohlo by se vám hodit