Odběry kontrolních vzorků vypouštěné vody z tukového lapolu

Provozujete-li podnik s kuchyní, ať už jde o restauraci, rychlé občerstvení, jídelnu nebo třeba cukrárnu, je třeba, abyste dodržovali nařízení a nevypouštěli do kanalizace tuky. V každé kuchyni je neustále spousta odpadů a velké množství z nich jsou oleje a další druhy tuků. Pokud se dostanou do kanalizace, ztuhnou, vytváří hrudky a zalepují kanalizační potrubí, zanášejí čerpadla v čerpacích stanicích a obalují sondy čerpadel, která potom správně nespínají. Problém je také v tom, že tuky se v kanalizaci částečně rozkládají, vytvářejí mastné kyseliny a ty působí korozivně na stěny kanálů a potrubí. Aby se tyto komplikace minimalizovaly, používají se ve větších kuchyňských provozech tukové lapoly. Jde o jímku, kde se na principu sedimentace usazují tuky a dál odtéká odpadní voda zbavená většiny tuků. Tukové lapoly fungují na volné i emulgované tuky, které produkují zejména myčky nádobí.

Pro správnou funkci tukového lapolu je třeba jej pravidelně čistit. Díky tomu potom nedochází k nepříjemnému ucpání tukového lapolu. Na čištění lapolu si přizvěte odbornou firmu, která má s touto činností zkušenosti. Firma Kaiser servis vám nabídne komplexní služby v oblasti čištění lapolůodpadních jímek a dalších nádrží a rovněž se postará o celkové odpadní hospodářství vaší firmy nebo živnosti. Nejčastěji se doporučuje čištění tukových lapolů 4x ročně.

Abyste se přesvědčili, že vyčištění proběhlo opravdu důkladně a tukový lapol správně funguje, nechte si provést odborný odběr a analýzu odpadní vody, která vytéká z lapolu. Odebrání vzorku vám zajistí firma Kaiser servis, která zajistí kompletní servis od čištění až po likvidaci odpadu. Kaiser servis provede odběr vzorku odpadní vody, který potom předá specializované akreditované laboratoři. Zde je vzorek podroben detailní analýze a podle výsledků potom můžete lapol znovu využívat nebo případné nedostatky dále řešit.

Nepodceňujte pravidelné odběry a analýzy vzorků odpadní vody, vyhnete se tak pokutám inspektorů životního prostředí.
 
 

Mohlo by se vám hodit