Provozuji autoservis, jaké jsou moje povinnosti z hlediska odpadového hospodářství?

Autoservis je provoz, ve kterém vzniká celá řada nejrůznějších odpadů. V dnešní době se otázka nakládání s odpady bere skutečně velmi vážně a i zákony nařizují různé postupy a evidence, které je třeba dodržovat.

Jak je to konkrétně s odpady u autoservisů?

První a velmi důležitou věcí je, že autoservis je třeba vybavit pro správné nakládání s odpady. V rámci odpadového hospodářství budete v autoservisu potřebovat rošt pod sud a barely na kapalné odpady. Těch bude skutečně hodně, vezměte si, že v autoservisu vyměňují oleje, někdy musí odčerpat palivo z nádrže, chladící kapalinu, brzdovou kapalinu a různé oleje v převodovce, Haldexu apod. Dále se v autoservisu budou denně využívat popelnice na znečištěné hadry nebo sorbentypoužité filtry, různé obalové materiály a nebezpečné odpady. Speciální kontejner by měl být určen na autobaterie. Díky tomuto vybavení budou pracovníci autoservisu schopni třídit a uchovávat různé odpady. Jsou-li jednotlivé nádoby správně označené, vše je přehledné.

Jakmile jsou nádoby naplněny, je třeba zajistit odvoz odpadů. Frekvence vyvážení je individuální podle potřeb konkrétního provozu. Firma Kaiser servis se postará o kompletní odpadové hospodářství vašeho autoservisu od zapůjčení sběrných nádob a jejich vyvážení až po zajištění evidence odpadů. S firmou Kaiser servis se individuálně domluvíte na odvozu kapalného odpadukomunálního, případně i separovaného odpadu a samozřejmě také odpadu nebezpečného, která se postará o ekologickou likvidaci veškerého odpadu.

Autoservisům plynou také zákonné povinnosti z nakládání s odpady. Jedná se o povinnost tvorby evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů, vedení průběžné evidence nakládání s odpady, tvorba ročního hlášení o produkci odpadů přes ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a v neposlední řadě kontrola činnosti státními složkami (Česká inspekce životního prostředí atd.).

Nebojte se problémů spojených s nakládáním s odpady ve vašem autoservisu, spolehněte se na odborného partnera, který se o odpadové hospodářství vašeho provozu postará kompletně za vás.
 
 

Mohlo by se vám hodit