Čištění odlučovačů ropných látek na parkovišti v areálu vaší firmy

Odlučovače ropných látek jsou jímky, ve kterých se hromadí odpadní voda z parkoviště vaší firmy, odstavné plochy, čerpací stanice nebo třeba dálnice. Tyto nádrže se používají proto, aby zachytávaly ropné látky v odpadní vodě, které jsou jinak škodlivé a nepatří do odpadních vod. Na dálnicích i parkovištích často dochází k různým nehodám nebo úniku paliva nebo jiných provozních kapalin, proto je třeba znečištěnou vodu nejprve zachytit a přečistit. Odlučovač ropných látek obsahuje speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit ropné látky, zejména benzín, naftu a ropné oleje. Tyto látky v odlučovači zůstávají a hromadí se zde, je tedy potřeba je pravidelně nechat vyvézt a ekologicky zneškodnit, aby odlučovač stále plnil svůj účel.

Účinnost a správná funkce odlučovače se hodnotí na základě rozborů odpadní vodyČištění odlučovače ropných látek probíhá za účasti odborné firmy, která ví, jak filtr odlučovače vyčistit nebo případně vyměnit. Obraťte se s důvěrou na Kaiser servis, který se o váš odlučovač ropných látek spolehlivě postará. Důležité je zajistit rovněž rozbor odpadní vody v akreditované laboratoři. Firma Kaiser servis se postará o kompletní servis v oblasti odpadového hospodářství, čištění jímek různého charakteru i likvidaci odpadů.

Jak vyčistit odlučovač ropných látek

Profesionální čištění odlučovače ropných látek vyžaduje kompletní odčerpání nebezpečných látek z odlučovače ropných látek, dále také pročištění přítokové a odtokové kanalizace odlučovače vysokotlakým zařízením, důkladné očištění stěn lapače vysokým tlakem vody a odvoz nebezpečného odpadu včetně zajištění ekologické likvidace. To pro Kaiser servis není problém, vlastní chemickou čistírnu odpadní vod.

Následně po servisu a vyčištění dochází ke zprovoznění odlučovače ropných látek zaplavením a jeho správná funkčnost je ověřena odběrem vzorků odpadní vody a zajištění analýzy v požadovaném rozsahu. Můžete se spolehnout rovněž na vedení provozních deníků se záznamy o čištění odlučovače a po vyčištění dostanete samozřejmě také doklad o převzetí a ekologické likvidaci nebezpečného odpadu a servisní zprávu.

Už neváhejte a nechte si zdarma vypracovat nabídku vyčištění vašeho odlučovače ropných látek u firmy Kaiser servis.
 
 

Mohlo by se vám hodit