Co dělat, pokud rozbor pitné vody nevyhovuje z hlediska mikrobiologických parametrů

Pitná voda je taková, která nezpůsobuje ani při dlouhodobé konzumaci žádné zdravotní problémy nebo změny zdravotního stavu. Proto je třeba průběžně kontrolovat kvalitu pitné vody, která se posuzuje z hlediska několika parametrů. Jde především o parametry chemické, mezi které patří koncentrace železa, manganu a amonných kationtů, a dále mikrobiologické, kterým se budeme věnovat podrobněji.

Voda je prostředí, ve kterém se přirozeně vyskytují různé mikroorganismy, přičemž bakterie patří mezi nejpočetnější skupinu. Výskyt bakterií ve vodě je častý problém zejména u studní nacházejících se blízko polí, hnojišť či neuzavřených septiků.

O jaké bakterie jde, co způsobují a jak se jich zbavit?

Koliformní bakterie patří k těm nejběžnějším, nachází se běžně v trávicích soustavách teplokrevných živočichů, mezi známé rody koliformních bakterií způsobujících zdravotní problémy patří Escherichia, Salmonella, Shigella, Yersinia, které mohou způsobit nejen salmonelózu z potravin, ale i koliku, břišní tyfus nebo třeba dýmějový mor. Koliformní bakterie neodolávají teplotám nad 50 °C a při pasterizačních teplotách vyšších než 72 °C by měly spolehlivě uhynout. Odstranění koliformních bakterií se však ve většině případů provádí přidáním či periodickým dávkováním vhodných dezinfekčních prostředků. Je možné použít i speciální filtraci, případně obojí.

Dalšími nebezpečnými bakteriemi jsou Legionelly. Nejčastěji je najdeme v koutech vodovodního potrubí pod vrstvou usazenin na vnitřních stěnách potrubí či zásobníků. Legionella může být pro člověka velmi nebezpečná, bez včasného zjištění nákazy může způsobit i smrt. K jejich odstranění se používá chlordioxid, který likviduje bakterie i jejich spory. Další výhodou je dlouhotrvající dezinfekční účinek.

Při jakýchkoli pochybnostech o kvalitě pitné vody je dobré nechat si udělat rozbor vody akreditovanou laboratoří a výsledky konzultovat s odborníky. Spolehněte se na firmu Kaiser servis, která vám zajistí odběr vzorku pitné vody a laboratoní rozbor ve vlastní akreditované laboratoři.
 
 

Mohlo by se vám hodit