Nová povinnost! Roční hlášení už jen elektronicky

Produkujete nebezpečné odpady?

Dovolujeme si vás upozornit na změnu ohlašovacích povinností v roce 2012.

Všichni původci odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni každoročně do 15. února následujícího roku zpracovat a zaslat na obecní úřad obce s rozšířenou působností (příslušný podle místa provozovny) Hlášení o produkci a nakládání s odpadem.

V roce 2012 (hlášení za kalendářní rok 2011) budou již všechna hlášení týkající se životního prostředí, včetně hlášení o produkci a nakládání s odpadem, předávána pouze v elektronické podobě. Ohlašování bude probíhat přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).ISPOP zajišťuje příjem a další distribuci podaných hlášení dotčeným institucím veřejné správy.

První podmínkou pro využití Intergovaného systému plnění ohlašovacích povinností je předchozí registrace a následná autorizace.

Protože za ohlašovací rok 2011 nebude možné hlášení podat jinak než přes ISPOP proveďte registraci co nejdříve. Informace o registraci najdete na http://www.ispop.cz/ nebo se z důvěrou obraťte na nás, rádi vám poradíme.

Ročních hlášení o odpadech a údaje o zařízení k nakládání s odpady musí být zpracovány v datovém standardu MŽP pro přenos dat.

Termíny:
Termín pro hlášení do ISPOP - 15.února (předávání informací podle zákona o odpadech), 31. ledna (pro oblast formulářů podle zákona o vodách) nebo 31. března (pro formuláře z oblasti ovzduší a IRZ).

Od 1.7. 2011 se pro příjem registrací a hlášení do systému ISPOP používá pouze následující:
- on-line přenos (pomocí tlačítka „On-line odeslat“ v PDF formulářích)
- datová schránka ISPOP (Ministerstvo životního prostředí); ID: 5eav8r4

Pokud si nebudete vědět rady se zpracováním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, nezoufejte a svěřte tyto úkony námRádi vám pomůžemelikvidace odpadů a legislativu máme v malíčku...

Máte nebezpečný odpad? Potřebujete vypracovat hlášení a vést evidenci? Poptejte nás zdarma a online ještě dnes.
 
 

Mohlo by se vám hodit