Třídění odpadů na druhotné suroviny

Každý druh odpadu se vyznačuje určitými specifiky týkajících se způsobu jeho zpracování nebo dalšího využití. Pro optimalizaci recyklačního procesu a šetrnost k životnímu prostředí je proto velice důležité dbát na třídění odpadů. Právě důsledné třídění umožňuje odpady efektivně a ekologicky využít k další produkci.

Komplexní činnosti v této oblasti se věnuje rovněž firma Kaiser servis. Působíme jak v oblasti výkupu a svozu separovaného odpadu na území města Brna, tak i jako třídírna odpadu. Poskytujeme ucelený servis včetně pronájmu nádob a kontejnerů na separovaný odpad.

V souvislosti s tříděnými odpady se často mluví také o tzv. druhotných surovinách. Jako druhotné suroviny jsou označovány právě separované odpady, které lze opětovně využít (ať již přímo, nebo po zpracování) - nemusí tedy dojít k jejich likvidaci.

Obecně rozeznáváme tři hlavní typy druhotných surovin:

odpadní papír odpadní plast odpadní sklo

Výkup druhotných surovin

Separované odpady od vás rádi vykoupíme a zajistíme jejich ekologický odvoz i následné zpracování. Námi poskytovaný výkup odpadů vám umožní nejen zpeněžit nadbytečné odpady, ale zároveň tím umožníte jejich šetrnou recyklaci a znovuvyužití. Na odpad poskytujeme našim zákazníkům vhodný kontejner nebo sběrnou nádobu.

Nejčastěji je poptáván výkup papíru, neboť právě odpadní papír je velmi frekventovanou druhotnou surovinou. Spotřeba papíru se v České republice pohybuje nad 110 kg na obyvatele za rok, což nevyhnutelně značí produkci obrovského množství odpadu právě v této podobě.

Rádi vám od záplav papíru, který již svému účelu úspěšně dosloužil, pomůžeme a zároveň se postaráme o to, aby došlo k jeho ekologické recyklaci.


Odvoz separovaného odpadu Brno

S radostí se postaráme o kompletní služby v oblasti zpracování separovaného odpadu pro vaši firmu či živnost 
– počínaje výkupem a rychlým odvozem, až po svědomitou a efektivní likvidaci či recyklaci. Vyzkoušejte si nás i vy!

Máte druhotné suroviny? Poptejte jejich svoz a prodej online a zdarma.
 
 

Mohlo by se vám hodit