Jak provádět čištění kanalizace v pěší zóně

Potřebujete provést čištění kanalizace na místě, kde není možný příjezd těžkého sacího a čistícího vozidla? Z důvodu možného poškození zámkové dlažby nebo z důvodu omezení průjezdnosti vozidla? Žádný problém pro lehká čistící vozidla Rioned. Vozidlo spadá do hmotnostní kategorie do 3,5 tuny s velmi nízkou průjezdní výškou.

Čistící vozidlo je konstrukčně vybaveno jak pro tlakové čištění kanalizace do průměru DN 500, tak pro odsávání kalů z vyčištěného kanalizačního potrubí. Neboť disponuje kalovou nádrží o objemu až 3 m3. Výhodou kombinovaného vozidla Rioned jsou nízké provozní náklady a možnost provádět čištění kanalizace i v zimním období pod bodem mrazu, protože je vozidlo vybaveno ohřevem vody.

Možné využití vozidla:
Čištění kanalizace, čištění domovních stoupaček, čištění dešťových a kanalizačních vpustí, frézování kanalizace od kořenů, čištění ucpaných přípojekčištění kontaminovaných podlah za pomocí horké tlakové vody, čištění jímek a odčerpávání odpadní vody, čištění tukových lapolů, odčerpávání vody ze zatopených šachet nebo sklepů, čištění nádrží.

Jsme vybaveni přesně na takové případy. Poptejte nás online a zdarma ještě dnes
 
 

Mohlo by se vám hodit