Jak správně vybrat firmu na odvoz nebezpečného odpadu

Věděli jste, že katalog nebezpečných odpadů obsahuje celkem 408 číselných označení, která přesně specifikují konkrétní druh nebezpečného odpadu? Vyznat se v takovém množství čísel a pojmenování není nikterak jednoduché. Ke každému z těchto nebezpečných odpadů existuje povinnost označit jej štítkem či etiketou, která bude na obalu s takto druhově rozlišeným odpadem. Navíc pro různé velikosti obalů vyžaduje legislativa určité minimální stanovené velikosti etiket. A aby toho nebylo málo, označeno musí být i místo, kde jsou odpady shromažďovány. Na takovém místě musí být vylepený identifikační list, na němž jsou uvedeny veškeré důležité informace o odpadu a způsobu s jeho nakládáním.

Změna legislativy v označování nebezpečného odpadu

Navíc od 1. 3. 2016 se mění typové označení nebezpečného odpadu a tuto změnu je nutno fyzicky provést do 31. 3. 2016. To znamená vyměnit staré etikety ILNO (Identifikační list nebezpečného odpadu) za nové na každé sběrné nádobě. Ovšem tato povinnost je rozšířena ještě o nutnost přeznačit prostředky a místa, kde se soustřeďuje nebezpečný odpad.

Co všechno je zahrnuto pod pojmem nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je podle definice takový, který má negativní vliv na životní prostředí a rovněž na lidské zdraví a na zdraví zvířat. To jsou oprávněné důvody, proč se s ním nedá nakládat jako s klasickým komunálním odpadem. Odpadní ředidla, mořidla, odpadní barvy, odpadní chemikálie, zdravotnický odpad, veterinární odpad, kyseliny, lepidla, ropné produkty, těkavé látky, tiskařské barvy, zářivky s obsahem rtuti, pesticidy, inkousty, tonery, autobaterie, to všechno představuje nebezpečný odpad.    

Jaká firma je tedy ta správná?

Na jednoduchou otázku se nabízí jednoduchá odpověď: Naše firma! Kaiser servis je vzhledem k dlouholetým zkušenostem získávaným v každodenní praxi plně erudovaným odborníkem v oblasti odvozu i zpracování nebezpečných odpadů. Dokážeme vám zajistit nejen kontejnery na shromažďování nebezpečného odpadu, váš odpad odvezeme a následně jej ve vlastním zařízení bezpečně zlikvidujeme. Předem vám můžeme připravit zcela zdarma nabídku na odvoz nebezpečného odpadu. Na základě vašeho požadavku vám kalkulaci zašleme do 24 hodin od jejího objednání.

Bleskově vám připravíme nabídku na likvidaci nebezpečného odpadu jak pevného tak kapalného přesně podle vašeho zadání. Vyplňte naši jednoduchou online poptávku.
 
 

Mohlo by se vám hodit