Třídění odpadu na pracovišti - papír, plast, sklo

Třídění odpadu ve firmách je snadnější, než by se možná na první pohled zdálo. Umožňuje to hlavně systém nakládání s komunálními odpady, který je organizován pro fyzické osoby, ale umožňuje také zapojení se právnických osob.

Vždy platilo a i do budoucna bude platit, že je nejúčinnější vzniku odpadu předcházet a také omezovat jeho nebezpečnost. Ve firmách, stejně jako v domácnostech, se odpad vyskytne a bude vyskytovat, i když se bude každý jednotlivec sebe více snažit o jeho eliminaci. Ačkoli se odpad vznikající na pracovištích často velmi podobá svým složením klasickému komunálnímu odpadu, musí s ním firma (právnická osoba) zacházet jinak. Jsou totiž povinny si zabezpečit nakládání s odpadem samy, na rozdíl od domácností, za které tyto povinnosti řeší příslušná obec. Nakládání s firemním odpadem se řídí zákonem, který v tomto směru určuje jistou hierarchii.

Nejčastější typy odpadu na pracovištích

Do odpadu vznikajícího ve firmách se řadí nejčastěji různé obalové materiály, ale také různé typy využitého spotřebního zboží, stejně jako určité množství bioodpadu. Firmy si uvědomují stále častěji nutnost třídit vznikající odpad. Pořizují na pracoviště speciální odpadkové koše a kontejnery na tříděný odpad a starají se o co nejdůslednější třídění. Pochopitelně, co pracoviště, to jiný druh odpadu.

Barevné odlišení nádob na tříděný odpad

Stejně takové, jaké mají barevné označení kontejnery, tašky nebo odpadkové koše pro třídění odpadů v domácnostech, mají stejné barevné označení i nádoby na třídění odpadu ve firmách a na dalších pracovištích. Pro připomenutí je to s barvami takto. Modrá barva slouží pro třídění papírového odpadu. Žlutá náleží plastu. Zelená barva je určena pro odpadní sklo a hnědá barva je vžitá pro ukládání odpadu biologického charakteru. Pro zbytkový odpad komunálního charakteru je určena barva černá.

Třídění papíru

Pro třídění papíru slouží modré kontejnery, kam patří kancelářský papír, noviny, časopisy, letáky, plakáty a také kartony a krabice. Nepatří tam však kartony nápojové, ani papíry znečištěné, například mastné nebo mokré. Rovněž se do tříděného papíru nevyhazují papírové obálky obsahující bublinkovou fólii.

Třídění plastu

Do plastového odpadu lze vkládat sešlápnuté PET lahve, fólie, tašky a sáčky z plastu, čisté kelímky od mléčných produktů, obaly od pracích a čisticích prostředků a rovněž pěnový polystyren či obaly z CD. Do vytříděného plastu ale nepatří obaly se zbytky potravin anebo se zbytky chemikálií nebo jiných nebezpečných látek a tyto kontejnery rovněž neslouží k odkládání podlahových krytin anebo odpadních či vodovodních trubek.

Třídění skla

Chceme-li třídit sklo do speciálních nádob, můžeme sem vkládat lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů, zavařovací sklenice nebo sklenice od kečupů, zeleniny anebo klasické tabulové sklo. Nepatří sem ovšem autoskla, varné sklo ani drátované sklo nebo porcelán a keramika.

Potřebujete nádoby na tříděný odpad?

Máte druhotné suroviny? Poptejte svoz svoz separovaného odpadu online.
 
 

Mohlo by se vám hodit