V Brně odpad pro podnikatele vyváží ryze česká firma

240 tun odpadu vyřešeného každý den svědčí o tom, že v Brně a jeho okolí se nám naučilo svěřovat komunální odpad k likvidaci mnoho firem a podnikatelů. Vědí, že odpad, který od nich převezmeme, zlikvidujeme rychle, levně a podle zákonem daných pravidel.

Nastavujeme firemní hospodaření s odpady

Zvláště poté, co ministerstvo životního prostředí stanovilo striktní pravidla pro zacházení s odpady a nastavilo tvrdší sankce za jejich nedodržování, se nám hlásí stále větší počet podnikatelů. Jsme totiž schopni nastavit jejich firemní hospodaření s odpady tak, že nikdo z nich již nemusí platit pokuty za nesprávnou likvidaci vyprodukovaného odpadu.

Vlastníme unikátní technologii na čištění odpadních vod

Živnostníci i firmy mají zákonnou povinnost předávat odpady, které jim vznikají, pouze specializované firmě a taktéž mají povinnost vést dokumentaci v oblasti odpadového hospodářství a to zejména vést průběžnou evidenci odpadů. Ovšem i o ni se dokážeme svým klientům postarat. Dodáváme odpadové kontejneryčistíme kanalizaci, dokážeme se postarat i o tekutý odpad. Jsme vlastníky unikátní technologie, která je využívána v naší průmyslové čistírně odpadních vod a kapalných odpadů.

Postaráme se i o bioodpad

Podnikáte-li ve firmě, která produkuje nejvíc odpadu v bio formě, máme i pro vás připravenou variantu likvidace odpadu. Nabídnout vám můžeme jak ekologické poradenství, tak nádoby na shromažďování bioodpadu. Ten pak od vás odebereme a ekologicky zlikvidujeme. Dokážeme vyjít vstříc i těm, kteří sami nemohou nebo nedokážou bio odpad kompostovat.

Co nabídneme navíc?

Víme, že čas jsou peníze a jsme proto připraveni kontaktovat vás tehdy, kdy to bude vyhovovat vám. Na našich internetových stránkách si můžete předem domluvit termín, kdy vás máme kontaktovat a my se vám se stanovenou dobu ozveme.

Zařídíme pro vás bezplatně přechod od jiné odpadářské firmy na odpady k nám. Pod našimi křídly bude bezpečně a spolehlivě postaráno nejen o vás, ale hlavně o vaše odpadové hospodářství.

Pokud by se událo něco nepředvídatelného, zkrátka a dobře kdyby se přece jen vyskytla nějaká chybička na naší straně, jsme připraveni kompenzovat ji svým zákazníkům formou celoročních služeb naší firmy ZDARMA!
 
 

Mohlo by se vám hodit