Jak se likviduje kapalný odpad

Odpady vznikají všude, v domácnostech, různých výrobních a zpracovatelských provozech a samozřejmě také často u menších živnostníků. Odpady se kromě nebezpečnosti dělí nejčastěji na tuhé nebo kapalné. Tuhé odpady se třídí do speciálních nádob, zvlášť papír, plast, sklo, kov, bioodpad, nebezpečný a samozřejmě komunální odpad. Ty se odvezou a recyklují poměrně snadno. Složitější je však nakládání s tekutými odpady.

Tekutý odpad je třeba bezpečně a ekologicky likvidovat a také shromažďovat dle zákonných předpisů.
Kapalné odpady, obzvláště ty nebezpečné nelze jen tak vypustit do kanalizace, ať už vaše firma používá rozpouštědla, obráběcí emulze, čistící prostředky nebo třeba odpadní oleje. Takové kapaliny je třeba skladovat a nechat ekologicky zlikvidovat.

Tekuté odpady se shromažďují několika způsoby dle množství. Na malé množství odpadů můžete používat plastové nebo kovové soudky, které se pohybují většinou od 30 l až do 200 l. Potřebujete-li větší nádobu, můžete využít IBC kontejner 1000 l a různě velké nádrže či jímky. Ty však nejsou bezedné a čas od času je třeba kapalný odpad odčerpat a provést jeho bezpečnou likvidaci.

Jak probíhá odvoz a likvidace: Pro likvidaci tekutých odpadů se obraťte na firmu Kaiser servis, která je specialistou na nakládání s nebezpečnými odpady. Tato firma je zaměřena i na kapalné odpady, disponuje v Brně vlastní a provozuje čistírnou odpadních vod a kapalných odpadů.

Stačí si domluvit odvoz a podle způsobu uskladnění a množství k vám Kaiser servis pošle sací vůz, který odsaje kapalný odpad z vaší nádrže či jímky nebo skladujete-li kapalný odpad v sudech, přijede si pro něj skříňové vozidlo s hydraulickým čelem, které potřebné nádoby naloží.

Nejdůležitější je ale samotná likvidace. Chemická čistírna, kterou disponuje Kaiser servis, si poradí se všemi druhy tekutých odpadů od ropných látek až po vody s obsahem rozpuštěných kovů. Denně dokáže zpracovat a vrátit zpět do koloběhu až 144 m3 vyčištěných vod. Vyčištěná voda samozřejmě splňuje i ty nejpřísnější limity kanalizačního řádu. Chemickým i mechanickým nekolikastupňovým čištěním, jehož jednotlivé procesy jsou neustále monitorovány, je každou hodinu zlikvidováno až 6 tun kapalného nebezpečného odpadu.

Spolehněte se i vy na profesionály a nechte váš tekutý odpad odvážet a likvidovat ověřenou specializovanou firmou.

Videoprezentace nejmodernější chemické ČOV v České republice:
 
 
 

Mohlo by se vám hodit