Laboratorní rozbory

Kolaudujete areál a potřebujete rozbor vody? Čekáte kontrolu inspektorů životního prostředí?Odpadní vody jsou naše gusto. Zkoumáme je ve dne v noci.

Provádíme odběry a analýzy všech druhů odpadních vod.
V odpadních vodách je možné stanovit jakýkoliv parametr dle vašeho přání a to jak ve výluhu (mg/l), tak v sušině (mg/kg).
Odpadní vody jsou analyzovány jak z důvodu zjištění míry jejich nebezpečných vlastností, tak z důvodu informace pro kontrolní ogány státní správy např. v rámci kolaudace vaší ČOV nebo vodohospodářského díla.

  • v matrici odpadní vody jsme schopni stanovit prakticky jakýkoliv vybraný parametr
  • odběry odpadních vod provádíme jak prosté bodové za pomocí ručního odběrového zařízení, tak časově závislé - odebírané automatickým odběrovým zařízením

Pitná voda je základ. Zjistíme, zda je nezávadná.

U pitné vodě stanovujeme nejčastěji dva základní rozbory.

Krácený rozbor pitné vody - obsahuje parametry: počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, Escherichia coli, koliformní bakterie, barva, konduktivita (vodivost), pH, zákal, CHSK-Mn, amoniak a amonné ionty, dusitany, dusičnany, Fe, Mn, chuť, pach.

Úplný rozbor pitné vody - obsahuje parametry: Clostridium perfringens, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, abioseston-tripton, počet organismů, živé organismy, barva, konduktivita (vodivost), pH, zákal, tvrdost, tvrdost hořečnatá, tvrdost vápenatá, celkový organický uhlík (TOC), chloridy, kyanidy celkové, CHSK-Mn, fluoridy, amoniak a amonné ionty, dusitany, dusičnany, bromičnany, chloritany, , sírany jako SO4 (2-), Hg, Ag, Al, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, As, Be, Cd, Pb, Sb, Se, benzen, ethylbenzen, meta- & para-xylen, ortho-xylen, suma xylenů, toluene, chuť, pach, 1,2-dichlorethan, bromdichlormethan, bromoform, chloroform, dibromchlormethan, suma 4 trihalomethanů, tetrachlorethen, trichlorethen, vinylchlorid, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren, suma 4 PAU.

Potřebujete rozbor pitné vody či odpadních vod?

Připravíme Vám nabídku na laboratorní rozbor vody či odpadu.
5 výhod spolupráce s námi

  • Analyzujeme všechny parametry v odpadní vodě i pevném odpadu
  • Odběry vzorků provádíme v celé ČR
  • Odběry provádí naši vlastní certifikovaní vzorkaři
  • Máme vlastní akreditovanou laboratoř
  • Myslíme za Vás. Na odběry máme automatický systém

Do 2 pracovních dnů ve Vaší e-mailové schránce.
Za dvě minuty vyřešeno. Navždy.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za Vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube