Povinnosti hlášení do ISPOP

V současné době je připravena k projednání v Poslanecké sněmovně Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ...Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) byl zřízen a je spravován Ministerstvem životního prostředí.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

V současné době je připravena k projednání v Poslanecké sněmovně Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Předpokládaná účinnost této novely je první polovina roku 2016. Novela by měla přinést 3 hlavní změny, a to zrušení autorizace u hlášení, změnu v oblasti IRZ a vložení PM pouze pro uživatelský účet ISPOP.

Povinnosti hlášení a jejich evidence

ISPOP má na starosti Ministerstvo životního prostředí, kterému se v elektronické podobě zasílají údaje na základě ohlašovací povinnosti. ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Tento systém automaticky zpracovává standardizované dokumenty odpovídající jednotlivým hlášením. To znamená, že dokumenty v listinné podobě již dále nekolují. V témže systému dochází k archivaci veškerých zpracovaných hlášení. Data v tomto registru mohou následně využívat všichni registrovaní uživatelé.

Zákon o ochraně ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší §15 a §17 určuje, jak předcházet znečišťování ovzduší a také jak snižovat úroveň znečištění tak, aby byla omezena veškerá rizika, která by způsobovala újmu na lidském zdraví. Dne 1. 6. 2014 vešla v platnost Novela zákona o ochraně ovzduší č. 87/2014 Sb., která stanoví povinnost provozovatele jmenovaného stacionárního zdroje vždy k 31. březnu ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok. V březnu roku 2015 tedy museli prostřednictvím ISPOP zaslat stacionární zdroje své formuláře pro poplatkové přiznání a formulář pro souhrnnou provozní evidenci.

Rádi vám poradíme v legislativě odpadového hospodářství.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube