Evidence přepravy nebezpečných odpadů

Nebezpečné odpady nelze přepravovat, aniž by byla jejich přeprava nahlášena Ministerstvu životního prostředí. Je možné učinit tyto kroky prostřednictvím integrovaného systému ...Nebezpečné odpady nelze přepravovat, aniž by byla jejich přeprava nahlášena Ministerstvu životního prostředí. Je možné učinit tyto kroky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Zákonem č. 223/2015 Sb., ze dne 12. srpna 2015, se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je to § 40. Dochází tak i ke změnám v evidenci přepravy nebezpečných odpadů.

Další novela zákona o odpadech

Ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2015 Sb. vychází další novela zákona o odpadech. Tuto novelu podepsal prezident již na konci srpna a platnosti nabyla 1. 10. 2015. Novela reaguje na několik řízení, která jsou vedena v ČR ze strany Evropské komise pro nakládání s odpady.

Do konce roku 2016 možné dva způsoby

Přechodná ustanovení dle čl. II bodu 7 dávají možnost pokračovat ve vedení evidence přepravy nebezpečných odpadů takovým způsobem, jak je zavedeno v současnosti. Tento způsob lze uplatňovat až do konce roku 2016. Systém ISPOP musí však být schopen již od 1. 1. 2016 umožňovat ohlášení přepravy podle § 40, tak jak to vyplývá z ustanovení 223/2015 Sb.

Další povinnosti ze zákona

Odesilatel nebezpečného odpadu je povinen každou přepravu ohlásit na ohlašovacím listu, a to ještě před jejím zahájením. V listinné podobě je povinen přiložit tento doklad ke každé zásilce. Ohlašovatel musí do 3 dní po ukončení přepravy nahlásit i případné změny, pokud k nim došlo. Stejně tak do 3 dnů po ukončení přepravy musí potvrdit převzetí nebezpečných odpadů z přepravy. Následně je třeba také zadat informace o přepravě také do systému Ministerstva životního prostředí. K nakládání s nebezpečnými odpady je možné využít také datové schránky. Některé povinnosti vyplývající ze zákona v bodě 2) může za odesilatele splnit příjemce.

Kdy nevzniká ohlašovací povinnost

Přepravu nebezpečného odpadu není třeba nahlašovat, pokud se koná pouze v areálu provozovny a také v případě, že odesílatel je nepodnikající fyzická osoba.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube