Azbest a nebezpečí s ním spojené

Vzhledem k tomu, že azbest patří k těm nejnebezpečnějším škodlivým materiálům, se kterými se můžeme setkat v našich domech, ale i veřejných stavbách, mohou se likvidace azbestu účastnit pouze speciální odpadářské firmy. Individuální likvidace tohoto smrtelně nebezpečného rakovinotvorného materiálu není povolena.

Veškerá nutná opatření

Azbest a jeho nebezpečí je natolik závažné, že je třeba ve většině případů pro dané subjekty, kterých se problematika odstraňování azbestu týká, stanovit postup při identifikaci, přípravy projektové dokumentace, výběru zhotovitele zakázky až po konečné odstranění kontaminované stavby, případně její části. Pochopitelně i v případech následných rekonstrukcí je bezvýhradně nutné postupovat tak, aby nedošlo ani k zamoření okolního prostředí ani k možným následkům na ohrožení zdraví obyvatel rekonstruovaného domu.

Likvidaci azbestu svěřte odborníkům

Pro likvidaci azbestu je vždy nutné využít nejlepší dostupné technologie a techniky odstraňování. Všude tam, kde byl identifikován tento materiál, například při rekonstrukcích staveb nebo při jejich odstraňování a také při odstraňování dílčích materiálů znečištěných azbestem je nutné přivolat specializovanou firmu. Specializovaná odpadářská firma má nejen zkušenosti s odstraňováním škodlivých a nebezpečných odpadů, ale i odborně vyškolené pracovníky. Ti používají ochranné obleky a jejich firma pak dokáže zajistit kvalifikovanou likvidaci azbestu.

Sanace azbestu podle norem versus skutečnost

Pro sanaci objektů, v nichž byl azbest detekován, platí norma ČSN ISO EN 16000-7. Ta stanovuje mimo jiné minimální počet náhodně odebraných vzorků poté, co byla na objektu provedena sanace azbestu. Evropské standardy jsou na likvidaci těchto nebezpečných odpadů velmi přísné, ovšem není se čemu divit. Pokud se jedná o karcinogenní látky, je třeba dodržovat nejen normy, ale i užívání dekontaminačních komor a sanované objekty zpřístupnit až v momentě, kdy jsou azbestu prosté. Bohužel v některých případech dochází hlavně z ekonomických důvodů k obcházení norem a tam, kde je azbest detekován, je nařízeno pouhé zakrytí původní konstrukce konstrukcí novou. Takovému postupu je třeba se každopádně vyhnout.

Připravíme vám zdarma nabídku na likvidaci nebezpečného azbestu. Vyplňte naši jednoduchou online poptávku
 
 

Mohlo by se vám hodit