Čištění odlučovačů ropných látek na parkovišti v areálu vaší firmy

Odlučovače ropných látek jsou jímky, ve kterých se hromadí odpadní voda z parkoviště vaší firmy, odstavné plochy, čerpací stanice nebo třeba dál...Odlučovače ropných látek jsou jímky, ve kterých se hromadí odpadní voda z parkoviště vaší firmy, odstavné plochy, čerpací stanice nebo třeba dálnice. Tyto nádrže se používají proto, aby zachytávaly ropné látky v odpadní vodě, které jsou jinak škodlivé a nepatří do odpadních vod. Na dálnicích i parkovištích často dochází k různým nehodám nebo úniku paliva nebo jiných provozních kapalin, proto je třeba znečištěnou vodu nejprve zachytit a přečistit. Odlučovač ropných látek obsahuje speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit ropné látky, zejména benzín, naftu a ropné oleje. Tyto látky v odlučovači zůstávají a hromadí se zde, je tedy potřeba je pravidelně nechat vyvézt a ekologicky zneškodnit, aby odlučovač stále plnil svůj účel.

Účinnost a správná funkce odlučovače se hodnotí na základě rozborů odpadní vodyČištění odlučovače ropných látek probíhá za účasti odborné firmy, která ví, jak filtr odlučovače vyčistit nebo případně vyměnit. Obraťte se s důvěrou na Kaiser servis, který se o váš odlučovač ropných látek spolehlivě postará. Důležité je zajistit rovněž rozbor odpadní vody v akreditované laboratoři. Firma Kaiser servis se postará o kompletní servis v oblasti odpadového hospodářství, čištění jímek různého charakteru i likvidaci odpadů.

Jak vyčistit odlučovač ropných látek

Profesionální čištění odlučovače ropných látek vyžaduje kompletní odčerpání nebezpečných látek z odlučovače ropných látek, dále také pročištění přítokové a odtokové kanalizace odlučovače vysokotlakým zařízením, důkladné očištění stěn lapače vysokým tlakem vody a odvoz nebezpečného odpadu včetně zajištění ekologické likvidace. To pro Kaiser servis není problém, vlastní chemickou čistírnu odpadní vod.

Následně po servisu a vyčištění dochází ke zprovoznění odlučovače ropných látek zaplavením a jeho správná funkčnost je ověřena odběrem vzorků odpadní vody a zajištění analýzy v požadovaném rozsahu. Můžete se spolehnout rovněž na vedení provozních deníků se záznamy o čištění odlučovače a po vyčištění dostanete samozřejmě také doklad o převzetí a ekologické likvidaci nebezpečného odpadu a servisní zprávu.

Už neváhejte a nechte si zdarma vypracovat nabídku vyčištění vašeho odlučovače ropných látek u firmy Kaiser servis.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube