Povinnosti hlášení do ISPOP

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) byl zřízen a je spravován Ministerstvem životního prostředí.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

V současné době je připravena k projednání v Poslanecké sněmovně Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Předpokládaná účinnost této novely je první polovina roku 2016. Novela by měla přinést 3 hlavní změny, a to zrušení autorizace u hlášení, změnu v oblasti IRZ a vložení PM pouze pro uživatelský účet ISPOP.

Povinnosti hlášení a jejich evidence

ISPOP má na starosti Ministerstvo životního prostředí, kterému se v elektronické podobě zasílají údaje na základě ohlašovací povinnosti. ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Tento systém automaticky zpracovává standardizované dokumenty odpovídající jednotlivým hlášením. To znamená, že dokumenty v listinné podobě již dále nekolují. V témže systému dochází k archivaci veškerých zpracovaných hlášení. Data v tomto registru mohou následně využívat všichni registrovaní uživatelé.

Zákon o ochraně ovzduší

Zákon č. 201/2012 Sb., ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší §15 a §17 určuje, jak předcházet znečišťování ovzduší a také jak snižovat úroveň znečištění tak, aby byla omezena veškerá rizika, která by způsobovala újmu na lidském zdraví. Dne 1. 6. 2014 vešla v platnost Novela zákona o ochraně ovzduší č. 87/2014 Sb., která stanoví povinnost provozovatele jmenovaného stacionárního zdroje vždy k 31. březnu ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok. V březnu roku 2015 tedy museli prostřednictvím ISPOP zaslat stacionární zdroje své formuláře pro poplatkové přiznání a formulář pro souhrnnou provozní evidenci.

Rádi vám poradíme v legislativě odpadového hospodářství.
 
 

Mohlo by se vám hodit