Likvidace transformátorů s obsahem PCB

Polychlorované bifenyly jsou bezbarvé nebo žlutě zbarvené netěkavé kapaliny, jejichž zkratkou je PCB. Pro mnohé laiky nepředstavují tyto látky žádné riziko, ovšem jsou velmi nebezpečné našemu zdraví.

PCB se začaly používat v průmyslu ve 30. letech, jejich výroba se rozšířila především v USA. Používaly se pro svoje vynikající fyzikálně chemické vlastnosti a dlouho byly považovány za neškodné. Teprve na konci 60. let bylo zjištěno, že při vyšších dávkách mohou působit toxicky, a proto byly označeny jako potencionální karcinogeny.

PCB v České republice

U nás se PCB vyráběly v jediném monopolním podniku CHEMKO od roku 1959 do 15. ledna 1984. PCB mají unikátní vlastnosti, zejména jsou teplotně stálé, odolné vůči vzplanutí, oxidaci, působení kyselin i zásad. Pro průmysl podstatnou vlastností je vysoká dielektrická konstanta, díky ní se hodně používaly do transformátorů a kondenzátorů. Dnes však tyto výrobky představují zdravotní riziko, sice se už dlouho nevyrábějí, ovšem právě nyní končí doba životnosti kondenzátorů a transformátorů, polychlorované bifenyly obsahují. Je tedy důležité vědět, jak s nimi správně nakládat. Kvůli vysokému zdravotnímu riziku je třeba s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem a nechat je odbornou firmou odvézt a zlikvidovat.

Likvidace trafsformátorů nebo olelejů s obsahem PCB

Máte-li i vy v provozu elektrotechnická zařízení se součástkami s obsahem PCB, vyměňte je za nové nekontaminované PCB, zavolejte Kaiser servis, odbornou firmu, která se specializuje na nakládání s odpady. Firma Kaiser servis se postará o odvoz i likvidaci odpadu s obsahem polychlorovaných bifenylů. Jejich zneškodnění není totiž vůbec jednoduché, PCB jsou velmi rezistentní látky, likvidační postupy jsou technicky náročné a také velmi drahé, ale poskytují možnost konečného řešení. Výběr metody zneškodňování odpadů kontaminovaných PCB je samozřejmě závislý na obsahu PCB v daném odpadu a na charakteru odpadu. Konkrétně u transformátorů lze náplň obsahující PCB extrahovat a nahradit kapalinou zdravotně nezávadnou. PCB jsou potom likvidovány samostatně.

Nevystavujte sebe ani vaše zaměstnance zdravotnímu riziku vyplývajícímu z používání součástek kontaminovaných PCB. Zbavte se jich a nechte je odborně zlikvidovat firmou Kaiser servis. Nechte si i vy zpracovat zdarma nezávaznou cenovou kalkulaci.
 
 

Mohlo by se vám hodit