Likvidace olejů s obsahem PCB

PCB, polychlorované bifenyly jsou látky podezřelé z karcinogenních účinků na lidské zdraví. Zpočátku byly považovány za naprosto neškodné a pro své výhodné fyzikálně chemické vlastnosti se používaly v mnoha odvětvích průmyslu.

Používaly se v elektrotechnickém průmyslu jako součást náplně transformátorů a kondenzátorů, dále se vyskytují v hydraulických systémech, kde pro svou stlačitelnost slouží jako hydraulické kapaliny, v čerpadlech pro dobré mazací schopnosti jako mazadla, v plastech jako změkčovadla. PCB obsahují i některé nátěrové hmoty, barvy a laky, v nichž tvořily zvláčňující přísadu, a vyskytovaly se rovněž součást některých pesticidů. Postupem času se ale staly zdravotním rizikem a je třeba jejich kontakt s živými organismy eliminovat.

Produkty s obsahem PCB jsou tedy považovány za nebezpečný odpad a podle toho je třeba s nimi nakládat. Specializovanou firmou, která se postará o vaše odpady, ať už jsou jakékoli, je Kaiser servis. Stačí zavolat a domluvit odvoz a likvidaci vašeho odpadu. Zbavit se PCB není jednoduché, jde o látky velmi rezistentní, pro jejich likvidaci je třeba nastavit specifické podmínky. Metod rozložení PCB je několik, výběr té správné závisí především na obsahu PCB v daném odpadu a na druhu odpadu samotného.

Jak se likvidují PCB

PCB je možné ekologicky zlikvidovat konvenčním spalováním ve spalovnách rizikových odpadů. Dalším způsobem, jak lze likvidovat odpady obsahující PCB, je nekonvenční spalování v tavenině solí, spalování ve fluidní vrstvě nebo vícezonální spalování s pyrolýzou. Všechny tyto způsoby zneškodnění jsou však vysoce ekonomicky nákladné. Existují také chemické procesy, pomocí kterých je možné odbourat polychlorované bifenyly, je to zejména chemická dechlorace sodíkem, procesy s využitím energie sálání, plazmové technologie, nízkoteplotní oxidace nebo v současné době stále více v zahraničí používaná recyklace na kyselinu chlorovodíkovou. v České republice je nejběžnější způsob likvidace PCB ve spalovně nebezpečného odpadu.

Potřebujete-li se i vy zbavit nebezpečných olejů obsahujících PCB, kontaktujte firmu Kaiser servis, která se specializuje na nakládání s odpady. Neváhejte a nechte si vytvořit kalkulaci služeb zdarma i vy.
 
 

Mohlo by se vám hodit