Likvidace prošlých chemikálií

Velké množství různých provozů potřebuje využívat ke své činnosti chemické látky, někde jde o kyseliny, jinde zase louhy či jiné chemikálie. Někdy je třeba se zbavit také prošlých nepoužitých přípravků a chemikálií. Jak na to?

Důležité je s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem. Často se jedná o kapaliny uložené v různě velkých nádobách, ty je potřeba bezpečně dopravit do čistírny odpadních vod nebo rovnou do spalovny, to záleží na povaze jde-li o pevný nebo kapalný chemický odpad. Některé nebezpečné odpady je možné ještě vyčistit a použít znovu, jiné je třeba nenávratně ekologicky zlikvidovat.

Pro odvoz nebezpečného odpadu kontaktujte profesionály

Specialistou na nakládání s nebezpečnými odpady je firma Kaiser servis, která se zabývá odvozem a ekologickou likvidací odpadů komunálních i nebezpečných. Tekuté odpady se odváží skříňovým vozidlem, jsou-li uloženy v barelem či sudech. Chemikálie a nebezpečné odpady ve větším množství je vhodné ukládat do speciálních jímek či nádrží, ze kterých je odpad třeba odčerpat. K tomu slouží sací vozy, které jsou vybaveny sací hadicí pro odsávání tekutých odpadů z úložných nádrží či jímek. Tyto vozy jsou dále vybaveny také vysokotlakou vodou, kterou je možné nádrže vyčistit před ukládáním dalšího odpadu.

Nebezpečný odpad je poté odvezen do chemické čistírny odpadních vod nebo rovnou do spalovny, kde dochází k ekologické likvidaci nebezpečných odpadů. Máte-li i vy prošlé chemikálie, zbytky agresivních chemických činidel nebo rušíte-li sklad chemikálií a potřebujete se jich ekologicky zbavit, kontaktujte specializovanou firmu Kaiser servis, která se o ně postará.

Nechte si vytvořit zdarma cenovou nabídku, pro firmy i živnostníky jsou zde k dispozici profesionální služby za ty nejlepší ceny. Neváhejte a kontaktujte Kaiser servis.
 
 

Mohlo by se vám hodit