Sběr biologicky rozložitelného odpadu lze na území města Blanska provádět ve dvaceti lokalitách

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r. o. připravily pro občany Blanska dvacet lokalit ...Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r. o. připravily pro občany Blanska dvacet lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu do 1.100l nádob. Nádoby se budou vyvážet jednou týdně. Pokračovat se bude i v pytlovém sběru, který má v Blansku již svoji nepřehlédnutelnou tradici.

Na základě dohody mezi Městem Blansko a společností Kaiser servis, spol. s r. o. se v několika zahrádkářských lokalitách a v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce zkušebně osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO).

Celkem sedmadvacet kontejnerů o objemu 1.100 l, uzpůsobených a označených pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů, bude pro chataře (zahrádkáře) rozmístěno na těchto stanovištích:

Ul. Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks, ul. Hořická u separace v horní části 1 ks, na Bačině 2 ks, Hořice (točna MHD) 1 ks, Hořice požární zbrojnice 1 ks, Olešná 1 ks, Klepačov točna MHD 1 ks, ul. 9. května naproti RD 61 1 ks, u křižovatky ul. 9. května a ul. Nad Žlíbkem 2 ks, Sadová u prodejny koberců 1 ks, Žižlavice 2 ks, Lesní město 2 ks, Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks, Zahradní město u separace 1 + 2 ks, lokalita Újezd (lom) 1 ks a Zborovec u restaurace 2 ks, Březinky 1 ks.
Dále bude zkušebně osazeno šest kontejnerů v sídlištích:

Písečná – začátek ul. Jasanové 1 ks a Pod Javory 1 ks; Sever – ul. Dvorská u č. 90 1 ks, Absolonova vrch 1 ks; Zborovce – Kamnářská střed 1 ks, Okružní nad restaurací Zátiší 1 ks.
Všech třiatřicet kontejnerů by na těchto stanovištích mělo být umístěno od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se pak začnou tyto kontejnery odvážet. V zimním období je možno vozit BRO na některý ze sběrných dvorů v jeho provozních hodinách.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.

V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další. Není žádoucí také odkládat do těchto nádob zeminu nebo písek a podobně, docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů, navíc by následně mohlo dojít i  k jejich poškození.

Žádáme občany, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Prosíme o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu a následné dotřiďování by značně navýšilo cenu.

 

Zdroj: www.blansko.czOd zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube